Koliko evropskega denarja bo na voljo za zagon inovativnih podjetij

Novice Forbes Slovenija 1. marca, 2024 10.27
featured image

Slovenski podjetniški sklad s 1. marcem objavlja razpis za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, kjer večino sredstev zagotavlja evropska kohezijska politika.

1. marca, 2024 10.27

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva v višini 1,4 milijona evrov za sofinanciranje razvojno naravnanih start upov. Za javni razpis z naslovom ‘Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024’ bo skupno na voljo 2,16 milijona evrov.

Evropska sredstva bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), eden glavnih finančnih inštrumentov evropske kohezijske politike. Razpis, ki bo izpolnjeval cilje kohezijskega programa za obdobje 2021-2027, bo predvidoma 1. marca v uradnem listu objavil Slovenski podjetniški sklad.

V okviru javnega razpisa se bo sofinanciralo zagon inovativno naravnanih podjetij, razvoj minimalno sprejemljivih produktov (minimum viable product – MVP) in lansiranje tržnih produktov na trg, so sporočili z ministrstva.

Denar
Ministrstvo bo start upom namenilo 2,16 milijona evrov, od tega 1,4 milijona kohezijskih sredstev (Foto: PROFIMEDIA)

Prednost okoljskim projektom

Na razpis se bodo lahko prijavila mikro in mala podjetja iz obeh kohezijskih regij, torej vzhodne in zahodne Slovenije. Spodbude so namenjene predvsem start upom, ki se prednostno osredotočajo na podnebno nevtralnost, krožno gospodarstvo in strategijo pametne specializacije.

Razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Prednostna naloga razpisa je ‘inovacijska družba znanja’. Zasleduje pa specifični cilj ‘Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP (malih in srednjih podjetij) ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami’.

Lani je podjetniški sklad pri razpisu P2, kot ga imenuje, ponujal subvencijo v višini do 54 tisoč evrov na podjetje. Ta znesek je bil izplačan v treh tranšah v treh letih. Prvo leto je sklad izplačal 10 tisoč evrov, drugo leto 12 tisoč, tretje leto pa 32 tisoč evrov. Eden od pogojev lanskega razpisa je bil, da mora podjetje najkasneje v letu 2022 poslovati z dobičkom.

Sklad subvencije podeli približno 40 podjetjem letno, še piše na spletni strani.