Kako zadolžene so evropske države

Novice Forbes Slovenija 22. aprila, 2024 14.07
featured image

Eurostat je objavil prvo oceno dolga držav na stari celini in njihovega javnofinančnega primanjkljaja. Kaj kažejo številke za Slovenijo in kako se primerja z ostalimi državami?

22. aprila, 2024 14.07

Javnofinančni primanjkljaj v območju z evrom se je lani po prvi oceni znižal za 0,1 odstotne točke na 3,6 odstotka BDP, v EU pa se je za prav toliko zvišal na 3,5 odstotka BDP. V Sloveniji je bil nižji od tega povprečja, poroča STA. Enako velja za javni dolg.

V območju z evrom je javnofinančni primanjkljaj po oceni Eurostata, ki temelji na podatkih, ki jih sporočajo države članice, znašal 516,3 milijarde evrov oziroma 3,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v celotni EU pa 594 milijard evrov oz. 3,5 odstotka BDP.

V območju z evrom so javnofinančni izdatki znašali 50 odstotkov BDP, javnofinančni prihodki pa 46,4 odstotka BDP. V EU so izdatki znašali 49,4 odstotka, prihodki pa 45,9 odstotka BDP. V obeh območjih so bili tako prihodki kot odhodki nižji kot predlani.

Kaj kažejo podatki za posamezne države

Javnofinančni primanjkljaj so lani po pisanju STA zabeležile vse države članice z izjemo Cipra, Danske (vsaka po +3,1 odstotka), Irske (+1,7 odstotka) in Portugalske (+1,2 odstotka). O najvišjem primanjkljaju so poročale Italija (-7,4 odstotka), Madžarska (-6,7 odstotka) in Romunija (-6,6 odstotka). V 11 državah članicah je bil primanjkljaj višji od treh odstotkov BDP.

Slovenija je imela po teh podatkih 2,5-odstotni javnofinančni primanjkljaj, kot je konec marca v prvi oceni objavil tudi Statistični urad RS. Ob 63,1 milijarde evrov BDP po tržnih cenah je znašal nekaj več kot 1,5 milijarde evrov.

Skupni javni dolg 20 držav z evrom je konec leta 2023 znašal dobrih 12.732 milijard evrov oz. 88,6 odstotka BDP, skupni javni dolg 27 članic EU pa nekaj več kot 13.862 milijard evrov oz. 81,7 odstotka BDP. V obeh primerjavah se je na letni ravni zmanjšal.

Najnižji javni dolg so imele konec lanskega leta Estonija (19,6 odstotka), Bolgarija (23,1 odstotka), Luksemburg (25,7 odstotka), Danska (29,3 odstotka), Švedska (31,2 odstotka) in Litva (38,3 odstotka). V 13 članicah je javni dolg presegal 60 odstotkov BDP, najvišjega so imele Grčija (161,9 odstotka), Italija (137,3 odstotka), Francija (110,6 odstotka), Španija (107,7 odstotka) in Belgija (105,2 odstotka).

Javni dolg Slovenije je konec decembra 2023 znašal 43,7 milijarde evrov oz. 69,2 odstotka BDP.