V Luko Koper priplula ladja z enim najbolj perspektivnih alternativnih pogonov

Novice Forbes Slovenija 22. aprila, 2024 09.59
featured image

Pretekli teden je v Luki Koper prvič prispela ladja na utekočinjen zemeljski plin.

22. aprila, 2024 09.59

Zabojniška ladja francoskega ladjarja CMA CGM, s kapaciteto 15.000 zabojnikov, predstavlja enega od korakov k bolj odgovornemu odnosu do okolja in postopnemu zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida, so sporočili iz Luke Koper.

Ladja CMA CGM SCANDOLA je ena od 35 ladij v floti francoskega ladjarja, ki jih poganja utekočinjen zemeljski plin (LNG). Do leta 2028 naj bi število ladij, ki jih poganjajo razogljičena goriva, povečali na 120, s čimer bodo do 20 odstotkov znižali izpuste ogljikovega dioksida v primerjavi z ladjami na fosilna goriva.

Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina kot pogonsko gorivo v pomorskem prometu trenutno velja za eno najbolj perspektivnih in učinkovitih alternativnih energentov, ki pripomorejo k znižanju negativnih vplivov pomorskega transporta na okolje in ohranjanju kakovosti zraka.

Član uprave Gregor Belič je dejal, da ladjam, ki izpolnjujejo več okoljskih kriterijev za znižanje vplivov na okolje, že danes omogočajo plačilo nižje pristaniške pristojbine. To je ena ključnih primerjalnih prednosti pristanišč, vključenih v Environmental Ship Index shemo.

Prizadevanja za doseganje ciljev energetskega prehoda Luke Koper pa se vse bolj udejanjajo predvsem skozi zagotavljanje infrastrukture za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Trenutno so v zaključni fazi naložbe v fotonapetostne elektrarne na strehah skladišč, ki bodo priključene v notranje omrežje predvidoma do letošnjega poletja.