Novi milijoni gospodinjstvom za postavitev sončnih elektrarn

featured image

Na voljo so nova državna nepovratna sredstva za postavitev sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo. Za sofinanciranje teh projektov bo do konca leta 2025 na voljo 14 milijonov evrov.

3. aprila, 2024 09.26

Na torkovi seji vladnega odbora za gospodarstvo so v veljavni načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstili projekt samooskrbe z električno energijo za gospodinjstva. Ta predvideva sofinanciranje sončnih elektrarn, za katere bo na voljo 14 milijonov evrov nepovratnega denarja.

Denar so zagotovili iz sklada za podnebne spremembe, sofinanciranje pa bo po predvidevanjih ministrstva za okolje, podnebje in energijo trajalo do konca leta 2025 oziroma do porabe vsega namenjenega denarja.

Finančna spodbuda bo po navedbah ministrstva znašala 50 evrov za en kilovat (kW) inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije. Če se posameznik poleg panelov odloči tudi za baterijski hranilnik, bo država primaknila 500 evrov za en kW inštalirane nazivne električne moči.

Večina denarja bo najverjetneje šla za naprave brez hranilnikov

Na vladi so še določili, da sofinanciranje ne sme znašati več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov in se ga lahko dodeli za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. Kot priznane stroške bodo upoštevali stroške montaže in zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

Na okoljskem ministrstvu ocenjujejo, da bodo 14 milijonov lahko namenili 20.440 ljudem, ki bodo oddali vlogo. Kot še ocenjujejo, bo 70 odstotkov vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika s povprečno višino subvencije 500 evrov, 30 odstotkov vlog pa za naprave z baterijskim hranilnikom s povprečno višino subvencije 5.000 evrov.