Vrednost februarskega uvoza poskočila: skok največji po septembru 2022

Novice Forbes Slovenija 4. aprila, 2024 12.27
featured image

Vrednost februarskega izvoza blaga je znašala 4,5 milijarde evrov in je bila v primerjavi z lanskim februarjem za 0,1 odstotka nižja.

4. aprila, 2024 12.27

Kot kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) pa se je vrednost uvoza zvišala za 28,4 odstotka in bila s tem največja po septembru 2022. Vrednost uvoza je znašala 5,5 milijarde evrov.

Februarska vrednost slovenskega izvoza v članice EU je v primerjavi z lanskim letom zrasla za 0,2 odstotka, vrednost uvoza pa se je znižala za 2,4 odstotka. Podatki o vrednosti izvoza v nečlanice Unije kažejo 0,5-odstotni padec, medtem pa se je vrednost uvoza zvišala za 82,8 odstotka.

Slovenija je po podatkih Sursa v članice EU izvozila za 58,9 odstotka celotne vrednosti blaga, medtem ko je delež vrednosti uvoza iz njih znašal 48,5 odstotka. Primanjkljaj pri blagovni menjavi s tujino je februarja znašal 990,5 milijona evrov.

Najpomembnejši trgi pri izvozu in uvozu v Uniji so bili Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija. K blagovni menjavi z državami članicami EU so največ prispevali stroji in transportne naprave (40,3 odstotka izvoza in 31,5 odstotka uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (19,0 odstotka izvoza in 18,4 odstotka uvoza), ter kemični proizvodi (15,3 odstotka izvoza in 16,0 odstotka uvoza).

Na začetku letošnjega leta je bila tako vrednost izvoza v primerjavi z lanskim letom višja za 4,2 odstotka, uvoza pa za 16,8 odstotka. Glede na vrednost se je najbolj povečal uvoz iz držav, ki niso nečlanice Evropske unije, in sicer za 48,8 odstotka.