Podjetjem likvidnostna posojila zaradi posledic energetske krize

Novice Forbes Slovenija 25. marca, 2024 15.20
featured image

Na razpisu bo mogoče dobiti bo mogoče do pol milijona evrov.

25. marca, 2024 15.20

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis BIZI likvidnost energija. Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost in tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe oziroma izgube energije, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Kot pojasnjujejo, so lahko vlagatelji subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah. To so družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe, pa tudi fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost in zadruge.

Višina posojila je od 80.000 do 500.000 evrov. Med upravičenimi stroški so oprema in druga opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva in obratni stroški.

Kaj mora doseči podjetje

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda oziroma storitve, zmanjšanje porabe energije, izdelavo razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001 ter povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v skupni rabi energije, so še sporočili z ministrstva.

Oddaja vloge je elektronska, preko aplikacije eRsklad. Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisa od 8. aprila 2024 do 17. maja 2024 oziroma do porabe sredstev.