Končuje se razpis za sončne elektrarne. Kdaj prihaja nov in kaj bo drugače?

Novice Marko Rabuza 22. novembra, 2023 15.51
featured image

Subvencije za sončne elektrarne se z Eko sklada prenašajo na Borzen.

22. novembra, 2023 15.51

Še do petka je odprt razpis za sončne elektrarne prek Eko sklada. V prihodnje se bodo subvencije za sončne elektrarne z Eko sklada prenesle na Borzen.

Trenutno se naprave za samooskrbo sofinancirajo prek Eko sklada s sredstvi Podnebnega sklada, po vzpostavitvi naložbene pomoči za naprave za samooskrbo v okviru centra za podpore Borzen pa se podeljevanje subvencij za samooskrbne sončne elektrarne, ki bodo priklopljene na način netmeteringa (po stari uredbi), prenese na Borzen, je pojasnil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Na Borzenu bodo razpis predvidoma objavili marca prihodnje leto, na voljo pa bo okoli 14 milijonov evrov.

Tisti, ki ne bodo ujeli razpisa na Eko skladu, bodo upravičeni do subvencije na Borzenu, so razložili na ministrstvu za okolje.

Po njihovih besedah je edina razlika v tem, da se bodo odslej z vlogami obračali na Borzen.

“Poudarjamo, da ni treba hiteti, saj noben prosilec ne bo ostal brez podpore. Prehod bo trajal dva do tri mesece, vendar bodo prosilci na Borzenu obravnavani hitreje, saj bodo vloge lahko oddali v digitalni obliki prek aplikacije, ki bo uporabnikom prijazna in bo omogočala pravočasno in hitro obdelavo podatkov,” so zapisali.

34 milijonov evrov za energetsko revščino

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je predstavilo tudi cilje, ukrepe in sredstva za zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji. V prihodnjih treh letih bodo za to namenili skoraj 34 milijonov evrov.

Prvi večji ukrep letos je nov javni poziv Eko sklada za subvencioniranje naložb energetsko revnih gospodinjstev v višini pet milijonov evrov.

Krovni cilj je zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev med 3,8 odstotka in 4,6 odstotka.

Drugi cilj je izvedba naložb na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov (OVE) v najmanj 8.000 energetsko revnih gospodinjstvih.

Tretji cilj predvideva ciljni kumulativni prihranek energije v energetsko revnih gospodinjstvih v obdobju 2021–2030 v višini 573 gigavatne ure.

“To so prednostno ukrepi energetske učinkovitosti, s katerimi zmanjšujemo rabo energije in emisije toplogrednih plinov ter izboljšujemo bivalne pogoje ranljivim skupinam v družbi. Akcijski načrt je ključen tudi zaradi zagotavljanja pravičnega prehoda v nizkoogljično družbo za vse in za uspešno dodeljevanje pomoči ranljivim skupinam, ki je za zmanjševanje energetske revščine že na voljo,” je ukrepe predstavil Kumer.

Za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta v obdobju 2024–2026 je zagotovljenih 33,8 milijona evrov, od tega 27 milijonov evrov za investicijske ukrepe URE in rabe OVE, pet milijonov evrov za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti in 1,8 milijona evrov za delovanje projektne pisarne z regionalnimi svetovalnimi točkami ter neformalno mrežo za informiranje in ozaveščanje.