Kaj se dogaja v stečaju Studia Moderna

Novice Bojana Humar 23. novembra, 2023 05.30
featured image

Doslej je bilo prijavljenih več kot 300 terjatev do Studia Moderna, pregled poslovanja za zadnja tri leta.

23. novembra, 2023 05.30

Danes bo javna dražba vozil Studia Moderna v lasti nizozemske družbe Studio Moderna Investments Holdings, ki jo obvladuje nekoč najbogatejši Slovenec Sandi Češko. Slovensko podjetje je, kot je znano, konec avgusta po letu in pol likvidnostnih težav končalo v stečaju.

Rok za prijavo terjatev do Studia Moderna je 28. november 2023. Kot nam je povedala stečajna upraviteljica Špela Turk, je bilo doslej prijavljenih več kot 300 terjatev, pri čemer podrobni seznam upnikov še ni izdelan.

Poleg slovenskega podjetja so iz imperija Studia Moderna v stečajnih postopkih še podjetja na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v predstečajnem postopku pa je podjetje v Estoniji. Švicarsko podjetje Top Shop International je v prisilni poravnavi, ki je bila podaljšana do 27. novembra.

Studio Moderna ima terjatve do večine sestrskih podjetij. Trenutno se preverja izterljivost teh terjatev, nam je povedala stečajna upraviteljica.

Kaj bo pokazal pregled poslov?

Po naših informacijah bo prek zunanjega izvajalca opravljen zunanji pregled poslovanja družbe v zadnjih treh letih. S pregledom naj bi ugotavljali morebitne posle, ki bi lahko bili izpodbojni skladno z določili zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) oziroma bi lahko imeli za posledico odškodninsko odgovornost poslovodstva.

Medtem stečajna upraviteljica pospešeno prodaja premoženje. Na nedavni dražbi so bile prodane zaloge, s čimer se je v stečajno maso nateklo za okoli 152 tisoč evrov, kupci morajo plačati tudi davek na dodano vrednost. Kot že omenjeno, bo več vozil na dražbi danes.

Sodišče je razpisalo tudi več dražb za prodajo opreme in pohištva. Poleg tega je Turk že dobila soglasje sodišča, da odda v najem IT-sistem in pohištveno opremo na Litostrojski cesti v Ljubljani.