Eden največjih slovenskih operaterjev zamenjal vodstvo

Novice Forbes Slovenija 28. marca, 2024 13.05
featured image

Telekomunikacijskega operaterja T-2 po novem vodi Robert Erzin, dosedanji prvi razvojnik.

28. marca, 2024 13.05

Jure Valjavec, ki je T-2 vodil od junija 2015, je podal odstopno izjavo, družbeniki pa so jo na današnji skupščini sprejeli. Podjetje bo po novem vodil Robert Erzin, ki je do zdaj v podjetju vodil področje razvoja, poroča STA.

Člana poslovodstva ostajata Gregor Štampohar, ki je zadolžen za marketing in prodajo, ter Jožef Zrimšek, ki skrbi za področje tehnike. Za prokurista sta bila znova imenovana Vojko Šiler in Jurij Krč.

Negotovost in stečaj dveh hčera

Družba T-2 sicer letos praznuje 20. obletnico obstoja. Podjetje je v 98-odstotni lasti kranjskega Garnola, ki je v lasti poslovneža Jurija Krča.

Po zadnjem objavljenem letnem poročilu je družba v 2022 ustvarila 109,5 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj devet odstotkov več kot leto pred tem. Čisti dobiček se je več kot podvojil na 27.000 evrov. Ob koncu 2022 je imelo podjetje skoraj 450 zaposlenih, še piše STA.

V omenjenem letnem poročilu je sicer revizor opozoril na pomembno negotovost v zvezi z delujočim podjetjem, saj so po stanju na zadnji dan leta 2022 kratkoročne obveznosti za 118 milijonov evrov presegale kratkoročna sredstva.

“Takšno stanje nakazuje na obstoj pomembne negotovosti o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje,” je pisalo v letnem poročilu. Konec julija lani sta v stečaju pristali hčerinski družbi T-2, Rešet in Ekol.