Davčne spremembe: kako bi poenostavili vrednotenje nepremičnin

Novice Forbes Slovenija 3. junija, 2024 16.35
featured image

Ministrstvo za finance bi v okviru dolgo pričakovane davčne reforme poenostavilo način določanja vrednosti nepremičnin in zakrilo osebne podatke pogodbenih strank.

3. junija, 2024 16.35

Del prvega paketa davčnih sprememb, za katerega je vlada potrdila izhodišča, o njih pa naj bi odločala septembra, je po navedbah ministrstva za finance tudi predlog sprememb zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. “Z njimi želimo poenostaviti postopek določanja modelov vrednotenja,” so danes sporočili z ministrstva.

Določeni postopki določanja modelov vrednotenja nepremičnin, ki omogočajo, da se pri izračunu posplošene tržne vrednosti nepremičnin upošteva vpliv različnih lastnosti nepremičnin, so se izkazali za preveč obremenjujoče, poroča STA. “Pripombe na poskusni izračun posplošene vrednosti so se pretežno nanašale na napačno evidentirane podatke o nepremičninah, zanimanje za javne razgrnitve predlogov modelov je bilo majhno,” so navedli.

Ker poskusni izračun posplošene vrednosti nepremičnin v postopku spreminjanja modelov in njihova javna razgrnitev nista dosegla svojega namena in nista prispevala k izboljšanju kakovosti modelov, predlagajo njuno ukinitev. Ker pa se je izkazalo, da sodelovanje občin zaradi poznavanja lokalnega okolja in strokovne javnosti ustrezno prispeva h kakovosti teh modelov, bi ti dve fazi postopka ohranili.

Zbirno potrdilo o vrednosti in podatkih vseh nepremičnin v lasti iste osebe bi bila lastnikom še naprej ves čas na voljo prek e-vpogleda ali v fizični obliki na zahtevo, bi pa s predlogom zakona ukinili obvezno periodično pošiljanje teh potrdil v fizični obliki po pošti. Če bi v drugih postopkih ocenili, da je pošiljanje fizičnega potrdila potrebno zaradi seznanitev strank s podatki, bi to določili drugi predpisi, so navedli.

Davki
Po oceni ministrstva so nekateri postopki za ovrednotenje nepremičnin preveč obremenjujoči (Foto: PROFIMEDIA)

Kako dokazati drugačno vrednost

Lastniki nepremičnin lahko po veljavni ureditvi dokazujejo drugačno vrednost njihove nepremičnine od posplošene vrednosti v obliki zvišanja ali znižanja, s predlogom pa bi ta postopek poenostavili. Lastnik bo po njem nestrinjanje izkazal s predložitvijo individualnega cenilnega poročila, organ vrednotenja pa bo moral preveriti, ali je to izdelano v skladu z mednarodnimi standardi vrednotenja in po zakonskih predpostavkah. Če bi bil, bi v evidenco vrednotenja namesto posplošene vrednosti vpisal popravljeno individualno cenitev, so opisali.

Predlog bolj jasno določa postopek za prilagoditev vrednosti nepremičnin za primere, ko se zaradi okoliščin, kot je naravna nesreča, v kratkem obdobju spremeni vrednost nepremičninam na večjem območju.

V teh primerih že danes ni treba vsem tem lastnikom vlagati vlog za ugotavljanje posebnih okoliščin, po predlogu pa bi se jasno določilo, da to nalogo opravi vlada na predlog in na podlagi strokovnega poročila geodetske uprave. Tako bi se po navedbah ministrstva vrednosti nepremičninam na prizadetem območju spremenile v najkrajšem času in brez stroškov za posamezne lastnike.

Varovanje osebnih podatkov

Ministrstvo predlaga spremembe cenzusa za model vrednotenja za elektrarne, ki glede na postavljene kriterije trenutno zajame tudi fotovoltaične inštalacije na strehah objektov. Za lastnike malih elektrarn pomeni vsakoletno izpolnjevanje in pošiljanje vprašalnikov dodatno breme, zato bi kriterije dvignili tako, da ta model zajamejo le močnejše elektrarne nad enim megavatom.

S predlogom želi urediti še področje varovanja osebnih podatkov v okviru evidence trga nepremičnin, ki omogoča vpogled v podatke o prodajah. Po njihovem je pomembno, da ima javnost vpogled v podatke o prodaji, ne pa tudi v osebne podatke pogodbenih strank.

Ker je identifikacijska oznaka nepremičnin osebni podatek in omogoča povezovanje podatkov posameznega posla s podatki o pogodbenih strankah, na primer prek podatkov v zemljiški knjigi, zaradi varstva osebnih podatkov po novem ne bi bila javen podatek, so navedli.

Stavba finančnega ministrstva z zastavami
Na ministrstvu za finance napovedujejo, da bodo drugi paket davčnih sprememb predstavili do konca leta (Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO)

Predlagane spremembe glede evidence trga nepremičnin ne predvidevajo zapiranja javnega vpogleda v transakcije z nepremičninami. “Kupci, prodajalci, nepremičninski posredniki in druge zainteresirane osebe bi imeli še naprej dostop do podatkov o transakcijah na trgu nepremičnin, o cenah in lastnostnih nepremičnin ter o približni lokaciji nepremičnine, medtem ko bi podatek o identifikacijski oznaki nepremičnin lahko dobili ocenjevalci vrednosti nepremičnin za potrebe izvajanja ocenjevanja vrednosti nepremičnin,” so pojasnili.

Drugi paket?

Vlada se je z izhodišči za pripravo sprememb davčne zakonodaje, ki naj bi bile uveljavljene z letom 2025, seznanila konec maja. Po javni obravnavi in medresorskem usklajevanju naj bi jih potrdila septembra. Kot so ob tem povedali na ministrstvu, gre za prvi paket davčnih sprememb. Naslednji paket naj bi bil predstavljen do konca leta, še piše STA.