Bo šla znamenita ljubljanska veleblagovnica v nemške roke?

Posel Forbes Slovenija 24. aprila, 2024 11.51
featured image

Nemški sklad zasebnega kapitala Katera je objavil namero za prevzem družbe Nama.

24. aprila, 2024 11.51

Nemški sklad zasebnega kapitala Katera Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft je objavil namero za prevzem družbe Nama. Kot je zapisal v objavi v časniku Delo, namerava v roku dati ponudbo za prevzem vseh 953.795 delnic Name, o čemer je že obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo in predstavnike delavcev Name, je poročala STA.

Nama je družba, ki se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin. Upravlja več kot 25.000 kvadratnih metrov na šestih lokacijah, je razvidno iz objave na spletni strani družbe, ki jo od septembra lani vodi Mateja Erman. Nadzorniki so ji zaupali petletni mandat, potem ko so potrdili sporazum o prenehanju mandata dotedanji predsednici uprave Simoni Kozjek. Prokurist podjetja je Aleš Mataj.

Delnica Name kotira v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Njen tečaj je 6. marca letos, ko je bil sklenjen zadnji posel s to delnico, znašal 15 evrov.

Za desetino večji prihodki in dobiček iz poslovanja

Največja posamična lastnica Name je bila še konec lanskega leta Zavarovalnica Triglav, ki je imela na dan 31. december 2023 v lasti 39,07 odstotka delnic, sledili so Generali zavarovalnica – kritno premoženje s 33,19-odstotnim deležem, zavarovalnica Generali s 15,32-odstotnim in delniški vzajemni sklad Triglav steber z 10,97-odstotnim lastniškim deležem.

A je nedavno v lastništvu Name prišlo do sprememb. Posebna družba za upravljanje Katera P11, ki sodi pod okrilje nemškega nepremičninskega sklada KGAL, je 19. aprila od Zavarovalnice Triglav in Generalija odkupil delež v Nami in postal lastnik več kot 87 odstotkov družbe, ki je lastnica veleblagovnice v središču Ljubljane, je razvidno iz danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavljenih podatkov družbe Nama.

Nama je v letu 2023 ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (skoraj v celoti se ti nanašajo na prihodke od najemnin), kar je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Dobiček iz poslovanja se je prav tako povečal za 11 odstotkov na 1,2 milijona evrov. Čisti dobiček, ki vključuje tudi slabitve naložbe v odvisno družbo Nama In v višini 480.000 evrov, pa je bil pri 472.000 evrih večji za 32 odstotkov, izhaja iz letnega poročila Name za lani, je še poročala STA.

Nemški nepremičninski sklad KGAL ima okoli 16 milijard evrov premoženja, je razvidno iz njihove spletne strani. V Sloveniji je po navedbah časnika Delo že lastnik polovice družbe Trigal (lastnik druge polovice je Zavarovalnica Triglav), ki jo vodi Simona Kozjek. Tudi osnovna dejavnost Trigala je upravljanje nepremičnin.