Prenova sistema omrežnin: agencija za energijo vztraja, razloga za zamik ne vidi

Novice Forbes Slovenija 23. aprila, 2024 21.57 > 23. aprila, 2024 21.59
featured image

Predviden datum uvedbe nove metodologije obračunavanja omrežnine pri elektriki ostaja 1. julij 2024.

23. aprila, 2024 21.57 > 23. aprila, 2024 21.59

“Svet Agencije za energijo je dne 23. aprila 2024 na 112. redni seji, kakor običajno, analiziral uvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine in ni našel razlogov za njeno prestavitev. Agenciji je naložil, naj še naprej zbira informacije in argumente, ki bi lahko vplivali na morebitno dopolnitev metodologije,” so po seji sveta sporočili iz Agencije za energijo.

Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja letos, nato je bila uvedba sprva prestavljena za tri mesece in zatem še za štiri. Prejšnji teden je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo agenciji predlagalo, naj se uvedba novega sistema zamakne za dodatni dve leti.

Razlogi, zaradi katerih bi ministrstvo zamaknilo uvedbo

Med razlogi so na ministrstvu navedli opozorila dobaviteljev elektrike, da bi bilo potrebno vsaj trimesečno testiranje vseh možnih obračunov, česar pa do predvidenega datuma ne bodo mogli izvesti, ker še ni na voljo vseh podatkov.

Poleg tega so v gospodarstvu opozorili, da so se podjetja v zadnjih dveh letih soočala z visoko rastjo cen elektrike in da so že izkoristila možnosti optimizacije glede porabe, tako da bi jih obremenili še dodatni stroški z omrežnino.

Kot tretji razlog pa so na ministrstvu navedli spremembe na trgu zaradi pospešenega razvoja obnovljivih virov energije v EU, čemur bi bilo morda smiselno prilagoditi metodologijo.

Agencija za energijo: nova metodologija velja že leto in pol

Iz agencije so sicer že pretekli teden sporočili, da ne razmišljajo o prestavitvi uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine. Ocenjujejo, da bi morali biti deležniki tudi z vidika informacijske podpore že danes dovolj dobro pripravljeni, saj nova metodologija velja že leto in pol. Povedali so, da se v zadnjem obdobju vrstijo številni pritiski in poskusi, da se prenova obračuna omrežnine prepreči.

Novi sistem obračunavanja omrežnine bo velika sprememba tako za odjemalce kot za regulatorja. Kot trdijo na agenciji, bo omogočil znižanje stroškov omrežnine s premikom odjema v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno in bo zato omrežnina nižja. Za gospodinjstva naj bi se ob nespremenjenih navadah strošek omrežnine na letni ravni nekoliko znižal, več pa bodo morali plačati odjemalci, ki zdaj plačujejo nesorazmerno nizko omrežnino glede na to, koliko obremenjujejo omrežje.