Zaupanje potrošnikov: tako optimistični niso bili že od leta 2022

Novice Forbes Slovenija 23. aprila, 2024 11.35
featured image

Aprilsko zaupanje potrošnikov se je v primerjavi z marce izboljšalo za tri odstotne točke in je dosegel najvišjo raven po februarju 2022.

23. aprila, 2024 11.35

V mesečni primerjavi so se izboljšale vse komponente kazalnika. Pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi so zrasla za sedem odstotnih točk, glede finančnega stanja v gospodinjstvu za tri odstotne točke ter glede večjih nakupov in mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu za po dve odstotni točki.

Kljub temu je aprilsko zaupanje potrošnikov še vedno za tri odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem, sporoča statistični urad.

Zrasli so tudi preostali kazalniki, razen kazalnika pričakovanje o brezposelnosti, ki je ostal na enaki ravni kot prejšnji mesec.

Vrednost kazalnika se je aprila v primerjavi z lanskim aprilom povečala za pet odstotnih točk. Za sedem odstotnih točk je bila tudi nad povprečjem prejšnjega leta.

Kje vlada večji optimizem?

Na povečanje v medletni primerjavi so vplivala bolj optimistična mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu in glede večjih nakupov, oba za po sedem odstotnih točk, pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu z rastjo za štiri odstotne točke ter pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi z rastjo za eno odstotno točko.