Upravljalci žičnic lahko od države dobijo več deset tisoč evrov

Novice Forbes Slovenija 1. maja, 2024 09.56
featured image

Upravljalci žičniških naprav lahko oddajo prijavo za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja naprav v poletni sezoni. Dobijo lahko med 20 tisoč in 75 tisoč evrov.

1. maja, 2024 09.56

Infrastrukturno ministrstvo je na svojih spletnih straneh objavilo novico o finančni pomoči, ki je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo poletno sezono s ciljem ohranitve dejavnosti.

Za vlečnico je po navedbah STA mogoče pridobiti 20.000 evrov, za sedežnico s fiksnimi prižemkami 36.000 evrov, za sedežnico z vklopljivimi prižemkami 63.000 evrov, za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo pa 75.000 evrov.

Kdo se lahko prijavi

Pogoji so, da naprave javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, imajo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 16. maja do 30. septembra, da žičniška naprava, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, v poletni sezoni obratuje najmanj 40 dni, sedežnica ali vlečnica pa najmanj 24 dni, ter da prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov obratovanja in vzdrževanja naprave.

Pomoč je namenjena kritju stroškov, nastalih v obdobju od oddaje vloge do 31. avgusta, in sicer izključno v povezavi z vzdrževanjem oziroma obratovanjem v vlogi priglašene žičniške naprave, še piše STA.

Prijavitelji morajo vlogo na ministrstvo podati v 30 dneh od objave javnega poziva oziroma najpozneje do 31. maja. Do vključno 30. septembra morajo predložiti tudi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v poletni sezoni.