Slovenski BDP v prvem četrtletju večji za 2,1 odstotka

Novice Aljoša Črnko 15. maja, 2024 10.37 > 15. maja, 2024 10.57
featured image

Bruto domači proizvod Slovenije se je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 2,1 odstotka, poroča Statistični urad (Surs).

15. maja, 2024 10.37 > 15. maja, 2024 10.57

Državni statistiki so objavili podatke o rasti bruto domačega proizvoda Slovenije v prvih treh mesecih leta 2024. Kot poroča Surs, je bil BDP v tem obdobju 2,1 odstotka višji kot v istem obdobju lani.

Desezonirani podatki medtem kažejo, da je bila letna rast BDP 1,8-odstotna. Bruto domači proizvod je sicer na četrtletni ravni stagniral.

V prvem četrtletju se je domača potrošnja zvišala za 1,7 odstotka, kar je bila najizrazitejša rast v letu in pol. Končna potrošnja se je povečala za dva odstotka, kar je sicer nekoliko nižja rast kot v četrtletju prej.

Po štirih zaporednih četrtletjih zmanjševanja so zrasle tudi bruto investicije – rast je bila 0,9-odstotna. Na slednje je pozitivno vplivalo gibanje zalog, pojasnjujejo na Sursu.

“Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 0,6 odstotka, kar je precej manj kot v prejšnjem letu, ko so se stopnje rasti gibale med 7,7 odstotka in 11,2 odstotka.” še sporočajo. Najizrazitejše umirjanje rasti je Surs zaznal pri investicijah v gradbene objekte.

Medtem se je potrošnja gospodinjstev povečala za 0,9 odstotka.

Izvoz in uvoz sta upadla

Kot še ugotavljajo na Sursu, sta se v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala uvoz in izvoz. A upad je bil manj izrazit kot v prejšnjih treh četrtletjih.

"Uvoz se je zmanjšal za 0,9 odstotka, od tega pri blagu za 0,1 odstotka in pri storitvah za 4,8 odstotka," razlagajo. Izvoz je upadel za 0,6 odstotka: pri storitvah je bil manjši za 7,1 odstotka, medtem ko se je pri blagu povečal za 1,1 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti BDP prispeval 0,2 odstotne točke.