Minister Boštjančič tik pred zdajci popustil pri samopostrežnih avtomatih

Novice Forbes Slovenija 3. junija, 2024 17.06
featured image

Ministrstvo za finance je prvi paket davčnih sprememb poslalo v javno obravnavo. Novost je sprememba za samopostrežne avtomate za prodajo blaga in po novem tudi storitev, na primer parkirnih avtomatov.

3. junija, 2024 17.06

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo na portalu eDemokracija predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, s katerim želijo podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Zainteresirana javnost bo lahko komentarje na predloge oddala do 3. julija 2024, so sporočili iz ministrstva.

Ključni del paketa predlogov davčnih sprememb so razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice.

O predlaganih davčnih spremembah smo podrobneje pisali v članku Predlog davčnih sprememb: kaj se spreminja za normirance, kmete, podjetja.

Ministrstvo za finance je pripravljene ukrepe vključilo v spremembe zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku na dodano vrednost, zakona o davčnem postopku in zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter v uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Predlogi so objavljeni na portalu eDemokracija.

Gre za prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku naslednjega leta. Ostajamo pa zavezani nadaljevanju dela v smeri celovite prenove davčnega sistema.

Nova ureditev za avtomate

Od prejšnjega tedna, ko je ministrstvo za finance predstavilo izhodišča, pa je prišlo do spremembe pri predlogu nove ureditve za avtomate za prodajo blaga. Kar nekaj razburjenja v javnosti je namreč povzročil predlog, da bi prodajni avtomati za blago (denimo kavo, prigrizke in pijače) po novem morali izdajati račune.

Z ministrstva zdaj sporočajo, da so “ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov ter dodatni preučitvi predstavljenih rešitev” preoblikovali izhodiščni predlog. Po novem predlogu izdaja računov na avtomatih za prodajo blaga in na avtomatih za prodajo storitev po izteku prehodnega obdobja ne bo obvezna, obvezno bo le sporočanje podatkov o prodaji davčnemu organu. Pri tem ministrstvo sledi tudi okoljskim ciljem, sporočajo z Župančičeve.

“Cilj tako izhodiščnega kot tudi preoblikovanega ukrepa je prispevati h krepitvi davčne kulture in izpolnjevanju davčnih obveznosti ter krepitvi učinkovitosti davčnega nadzora. Predlog bo pozitivno vplival na konkurenčnost gospodarskih panog, v okviru katerih je že sedaj obvezno davčno potrjevanje računov,” pravijo.

Sprememba je tudi, da predlog po novem vključuje tudi avtomate za prodajo storitev in ne samo blaga. Kot je razumeti, tudi parkirnim avtomatom na primer ne bodo več treba izdajati računov.