Podjetja lahko oceno škode v jesenskih neurjih oddajo do 20. decembra

Novice Forbes Slovenija 11. decembra, 2023 15.37
featured image

Rok za prijavo škode v gospodarstvu so na ministrstvu podaljšali za en teden.

11. decembra, 2023 15.37

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za teden dni podaljšalo rok za prijavo škode v gospodarstvu, ki je nastala v jesenskih neurjih, poroča STA. Oškodovanci lahko svoje vloge z ocenami škode oddajo do 20. decembra. Dodatno ob obstoječih prizadetih občinah zbirajo tudi oceno škode za občino Kanal ob Soči.

Vloge lahko oddajo gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

Na ministrstvu zbirajo vloge oškodovancev z občin: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Kamnik, Kanal ob Soči, je poročala STA.

Kdo ne more prijaviti ocene škode

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, ribištvom in akvakulturo ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport posredovati do 20. decembra na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.

Kot so dodali na ministrstvu, bodo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajali le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v državnem proračunu, je še poročala STA.