Delničarji Zavarovalnice Triglav potrdili dividendo in nadzorniške menjave

Posel Forbes Slovenija 4. junija, 2024 12.14
featured image

Na skupščini delničarjev največje slovenske zavarovalnice je bila potrjena dividenda v višini 1,75 evra bruto na delnico.

4. junija, 2024 12.14

Delničarji Zavarovalnice Triglav na čelu z državnima SDH in Zpizom so na današnji skupščini potrdili predlog vodstva glede izplačila dividend. Največja zavarovalnica v državi bo za izplačilo dobička namenila 39,8 milijona evrov oz. 1,75 evra bruto na delnico, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Skupščina je imenovala tudi nova nadzornika, Roka Ponikvarja in Barbaro Nose.

Izplačana dividenda – to bodo prejeli vsi imetniki delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo na presečni datum 18. junij – predstavlja petodstotni dividendni donos, so iz zavarovalnice sporočili po skupščini.

“Sprejeti sklep o letošnjem izplačilu dividende sledi usmeritvi družbe, da se njena dividendna politika izvaja na konsistenten način. Pri tem so delničarji ustrezno upoštevali mnenje uprave in nadzornega sveta, da so tudi po izplačilu dividende zagotovljeni finančna stabilnost ter pogoji za rast in razvoj skupine,” je zapisal predsednik uprave Triglava Andrej Slapar.

Zavarovalnica Triglav
V prvem četrtletju 2024 je Zavarovalnica Triglav več kot podvojila čisti dobiček (Foto: Žiga Živulović/BOBO)

Obetavno prvo trimesečje

Delničarji – največja sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) s 34,5-odstotnim deležem in Slovenski državni holding (SDH) z 28,1-odstotnim deležem – so potrdili predlog vodstva, da se od 87,8 milijona evrov za dividende nameni 39,8 milijona evrov ali 1,75 evra bruto na delnico. O uporabi ostalega dela se bo odločalo v naslednjih letih.

Skupina Triglav je sicer leto 2023 končala s 16,3 milijona evrov čistega dobička. Celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, je porasel za 12 odstotkov na 1,78 milijarde evrov. Rezultati so bili pod načrtovanimi, kar so v družbi pripisali regulaciji cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in množičnim škodam zaradi naravnih nesreč.

Po Slaparjevih besedah v zavarovalnici načrtujejo, da bo letošnje poslovanje skladno s strategijo. Prva potrditev tega so obetavni rezultati prvega trimesečja. Skupina Triglav je glede na enako obdobje lani čisti dobiček povečala za 154 odstotkov na 36,6 milijona evrov. Skupni obseg poslovanja je ohranila na lanski ravni pri 488,7 milijona evrov.

Zavarovalnica Triglav
Zavarovalnica Triglav je lani ustvarila 1,78 milijarde evrov prihodkov (Foto: Srdjan Živulović/BOBO)

Menjave v nadzornem svetu

Delničarji so se sicer danes seznanili z letnim poročilom skupine in krovne družbe za 2023 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico.

Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so medtem imenovali Roka Ponikvarja, ki mu mandat začne teči 2. septembra, in Barbaro Nose, ki ji mandat začne teči danes. Ponikvar bo v nadzornem svetu nadomestil Jureta Valjavca, ki je odstopil, Barbaro Nose pa so imenovali na podlagi nasprotnega predloga SDH na skupščini. Nadzorni svet je namreč predlagal, da še štiri leta nadzornik ostane Igor Stebernak.

Poleg tega so se delničarji seznanili z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev. Svet delavcev je julija lani za te imenoval Aleša Košička, Janjo Strmljan Čevnja in Vinka Letnarja.

Na današnji skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb, še poroča STA.