Triglav tudi brez dopolnilnega zavarovanja dosegel veliko rast dobička

Novice Forbes Slovenija 21. maja, 2024 09.31
featured image

Skupina Triglav je v prvem četrtletju ohranila obseg poslovanja pri 488,7 milijona evrov, čisti dobiček pa je znašal 36,6 milijona evrov.

21. maja, 2024 09.31

Dobiček skupine pred obdavčitvijo je v prvih treh mesecih letos dosegel 43,3 milijona evrov, kar je 153 odstotkov več kot v istem obdobju 2023, skupni obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, pa torej 488,7 milijona evrov oziroma odstotek manj kot v istem obdobju lani.

Obračunana kosmata zavarovalna premija se je v obravnavanem obdobju ustavila pri 448,7 milijona evrov, s čimer se je v letni primerjavi znižala za odstotek, drugi prihodki pa so znašali 40 milijonov evrov, s čimer se na medletni ravni niso spremenili.

Rast v ostalih segmentih

Kot so izpostavili v Triglavu, je skupina v prvem četrtletju uspešno premostila izpad premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Opazno je povečala obsege poslovanja ostalih segmentov, predvsem segmenta premoženje (za 12 odstotkov), rast pa je dosegla tako na trgih jadranske regije (za 14 odstotkov) kot v širšem mednarodnem okolju (za 19 odstotkov), so pojasnili. Izpostavili so še, da je skupina ohranila finančno stabilnost in dobro kapitaliziranost.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je medtem v prvih treh mesecih letos ustvarila 24,9 milijona evrov čistega dobička oziroma 241 odstotkov več kot v istem obdobju lani, dobiček pred obdavčitvijo pa je povečala za 235 odstotkov na 29,4 milijona evrov.

Pričakujejo, da bodo dosegli načrtovani letni poslovni izid

Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja v Triglavu ocenjujejo, da bodo dosegli načrtovani letni poslovni izid. Ob tem sta uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico.

“Leto smo začeli zelo obetavno, saj nam je uspelo izjemno izboljšati rezultate skupine glede na lanske. Na teh podlagah ob koncu prvega trimesečja ocenjujemo, da bomo dosegli načrtovani letni poslovni izid, ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta,” je ob objavi rezultatov dejal predsednik uprave Andrej Slapar.