HSE po letu in pol vrnil vseh 492 milijonov evrov pomoči

Novice Forbes Slovenija 30. maja, 2024 10.12
featured image

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je vrnil še preostanek pomoči, ki so jo dobili od države.

30. maja, 2024 10.12

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je državi nakazal še 75 milijonov evrov in tako državi vrnil celoten znesek pomoči v višini 492 milijonov evrov, ki so jo dobili decembra 2022.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je zmožnost po povračilu državne pomoči ob dobavljanju elektrike po reguliranih cenah pripisal uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta. Tega, kot je prepričan, “brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električne energije ne bi uspeli doseči”, povzema STA.

Kot so še navedli v HSE, jim hitro odplačilo obveznosti do države omogoča, da bodo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami.

“Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije,” so v sporočilu za javnost še navedli v HSE.

Dodatno vplačilo zaradi likvidnostnega primanjkljaja

SDH je decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov.

Kot so v sporočilu za javnost spomnili v SDH, je bilo naknadno vplačilo kapitala namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

Ob izvedenem naknadnem vplačilu kapitala je SDH še dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo. Prek posebnega pooblaščenca je skrbno spremljal namensko porabo sredstev iz naslova naknadnega vplačila kapitala ter na družbo naslovili konkretna pričakovanja za učinkovitejše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti. Izvedeni ukrepi in višja realizacija proizvodnje električne energije v letošnjem in lanskem letu so omogočili, da je družba HSE državi pospešeno vračala prejeta sredstva, so pojasnili v SDH.

Vračati začeli lani junija

Kljub začetnim dvomom, da bo HSE državi vrnil celotno pomoč, se je to zgodilo v letu in pol. Vračati jo je začel junija lani, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, konec marca 75 milijonov evrov in danes še preostalih 75 milijonov evrov, še poroča STA.

“To potrjuje, da je SDH kot skrben upravljalec pravočasno ukrepal in s tem ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE. Izboljšano obvladovanje tveganj, zavezanost optimizaciji ter uspešno poslovanje skupine HSE so bili garanti za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela s strani lastnika,” so v sporočilu za javnost še zapisali v SDH.