Borzen objavil dva razpisa za elektriko iz obnovljivih virov

Novice Forbes Slovenija 10. junija, 2024 15.53 > 10. junija, 2024 15.54
featured image

Borzen je objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

10. junija, 2024 15.53 > 10. junija, 2024 15.54

Predmet prvega javnega poziva je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega poziva, je razvidno iz objave v petkovem uradnem listu, povzema STA.

Sredstva je mogoče prejeti za naprave z inštalirano močjo enega megavata ali manj, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje, oziroma šestih megavatov ali manj, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti obnovljivih virov energije.

Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kilovatne ure na inštalirani kilovat električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je največja možna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini dveh kilovatnih ur na inštaliran kilovat električne moči proizvodne naprave.

Skupna vrednost razpisa je 60 milijonov evrov, pri čemer je pet milijonov evrov namenjenih skupnostnim fotonapetostnim elektrarnam.

Vloge bo mogoče oddati od vključno 8. julija od 10. ure do zaključka javnega poziva, o čemer bo Borzen obvestil z objavo v uradnem listu.

Drugi razpis do 17. junija

Predmet drugega javnega poziva, prav tako objavljenega v petkovem uradnem listu, je pomoč pri nakupu in vgradnji naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

Sredstva je mogoče prejeti za naložbo, izvedeno v obdobju od začetka letošnjega leta naprej, ki ob oddaji vloge že obratuje in jo je distribucijski operater po 1. januarju letos registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po novi uredbi o samooskrbi, še povzema STA.

V primeru skupnostne samooskrbe gospodinjskih odjemalcev se lahko naložbena pomoč dodeli tudi pred gradnjo naprave, izplača pa se pozneje.

Skupna vrednost razpisa je 30 milijonov evrov, pri čemer je pet milijonov evrov namenjenih skupnostnim elektrarnam.

Vloge bo mogoče oddati od vključno 17. junija od 8. ure do zaključka javnega poziva, o čemer bo Borzen obvestil z objavo v uradnem listu.