Prve dni maja večino porabe elektrike krili z obnovljivimi viri

Zeleni prehod Forbes Slovenija 6. maja, 2024 19.11 > 6. maja, 2024 19.14
featured image

V prvih dneh maja je Slovenija večino porabe elektrike pokrila z elektriko iz obnovljivih virov energije.

6. maja, 2024 19.11 > 6. maja, 2024 19.14

Po podatkih sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Eles je bila poraba elektrike z elektriko iz OVE 1. maja krita v 59,9 odstotka in 2. maja v 79 odstotkih. Oba dni je bila elektrika v Sloveniji skoraj v celoti proizvedena iz OVE, saj nista obratovala ne Nuklearna elektrarna Krško ne Termoelektrarna Šoštanj, navaja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Pokritje porabe elektrike z elektriko iz OVE je bilo 3. maja 78,6-odstotno, 4. maja pa 100,7-odstotno, poroča STA.

Gre za podatke iz prenosnega omrežja, kar pomeni, da proizvodnja iz razpršenih elektrarn na obnovljive vire energije (sončne elektrarne, male hidroelektrarne in vetrne elektrarne), ki so priključene na distribucijsko omrežje, v omenjenih deležih ni upoštevana.

“Z OVE smo tako pokrili celo bistveno več porabe, kot kaže uradna statistika, saj smo imeli konec marca že več kot 46.000 individualnih samooskrbnih sončnih elektrarn, proizvodnja iz teh elektrarn pa v predstavljeno statistiko Elesa ni zajeta,” pravi ministrstvo.

Podatki so za dnevno raven, medtem ko na urni ravni velja, da v določenih urah Slovenija električno energijo izvaža, ker takrat več proizvaja, kot porablja, medtem ko v drugih urah del električne energije uvaža, ker je poraba večja od lastne proizvodnje, poročajo na STA.

“Za povečanje samozadostnosti tudi v teh urah je smiselna večja integracija naprav in sistemov za shranjevanje energije, pri čemer so na prvem mestu črpalne hidroelektrarne in tudi večji, sistemski baterijski hranilniki z zadostno močjo in kapaciteto shranjevanja električne energije. Na ta način bi lahko shranjevali več električne energije v obdobjih dneva, ko je proizvodnja večja od porabe, ter jo porabljali takrat, ko je proizvodnja nižja od porabe,” pravi ministrstvo.

Navaja podatek, da je bilo v času aktualne vlade, od 1. junija 2022 do konca leta 2023, da je bila skupna zmogljivost sončnih elektrarn več kot podvojena in da je bila lani rast dodane kapacitete na prebivalca najvišja med državami EU.