Kmalu svež denar za obnove hiš, nekatere spodbude bodo višje

Zeleni prehod Forbes Slovenija 29. junija, 2024 11.57
featured image

Nov razpis prihaja 5. julija, nanj pa se bodo lahko prijavili tisti, ki so z obnovo začeli po 1. maju letos.

29. junija, 2024 11.57

Konec maja se je zaključil aktualni razpis Eko sklada 99SUB-OB22 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanov za prenove hiš, ki zmanjšujejo porabo in so energetsko učinkovitejše. Trajal je dve leti, skupno pa je bilo izplačanih za 79 milijonov evrov spodbud.

Čeprav trenutno odprtega razpisa za energetsko obnovo stavb ni, pa Eko sklad sporoča, da bo kmalu sledil novi. Po njihovih napovedih 5. julija.

Tudi novi razpis bo spodbujal iste ukrepe, prav tako bodo do spodbud upravičeni tisti, ki so že začeli s prenovo. A pozor, na razpis se boste lahko prijavili le, če bo prenova izvedena od 1. maja letos naprej. Kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve na računu oziroma datum računa, če na računu ni navedenega datuma storitve.

“Navedeno pomeni, da za naložbe, izvedene pred tem datumom, spodbude po novem javnem pozivu ne bo mogoče dodeliti,” pojasnjujejo na Eko skladu.

Nekatere spodbude bodo višje

Za določene ukrepe bodo po novem spodbude višje – v višini 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma bo višja tudi spodbuda v absolutnem znesku.

Predvidoma pa ne bodo dodatno spodbujene naložbe z izvedbo več ukrepov hkrati, kot je v aktualnem javnem pozivu 99SUB-OB22, dodajajo na skladu.

Kaj narediti, če ste se že prijavili

Ker bodo spodbude v nekaterih primerih višje, bodo morda nekateri upravičenci, ki so že vložili vlogo za staro spodbudo, v dilemi, ali bi se jim bolj splačalo počakati na nov razpis.

Na skladu pojasnjujejo, da bodo lahko vlogo umaknili, tudi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do spodbude, vendar le, če sredstva še niso bila izplačana.

“V takem primeru bodo lahko pravico do spodbude pridobili po novem javnem pozivu, če bodo seveda izpolnjevali vse pogoje, ki jih bo določal nov javni poziv. To bo aktualno predvsem za investitorje, ki bodo izvedli naložbo po 1. maju letos in bodo pravočasno kandidirali na aktualnem javnem pozivu 99SUB-OB22, pozneje pa bodo ugotovili, da so spodbude po novem javnem pozivu višje,” morebitno zagato pojasnjujejo na skladu.

Spremembe tudi pri toplotnih črpalkah

Ob tem poudarjajo, da se višina spodbud za nakup in vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak-voda, ki je najbolj pogost ukrep, ne bo spremenila, se bodo pa predvidoma zaostrile tehnične zahteve.

Za nekatere ukrepe se bodo spremenile tehnične zahteve kot tudi zahteve glede izkazovanja ustreznosti naprav in opreme.

“Opozorili bi, da morajo biti proizvodi, ki nosijo energijsko nalepko, registrirani v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home), kot to določajo predpisi,” so še zapisali.