Jan Kocman, EY-Parthenon: Kako se z umetno inteligenco transformirati iz lokalnega v globalno podjetje?

Oglas PR 22. decembra, 2023 11.03 > 22. decembra, 2023 11.04
featured image

Lokalna podjetja, ki želijo biti vidna na globalnem trgu, morajo skozi številne spremembe. Globalna širitev prednje postavlja številne izzive, ki vplivajo na notranjo dinamiko podjetja, kot tudi na uspešno pozicioniranje na globalnem trgu. Seznam tveganj – kulturne razlike, logistične ovire in pravni zapleti – je dolg, z njimi pa se pri širitvi na tuje trge srečujejo tudi največja globalna podjetja, kot so Alibaba, Amazon in Netflix. Pri premagovanju omenjenih izzivov si številni od njih pomagajo z umetno inteligenco (AI), ki lahko olajša transformacijo podjetja na številnih področjih – vse od procesov, sprejemanja odločitev, uporabniške izkušnje, dobavnih poti ter upravljanja s kadri pa do kibernetske varnosti, inovacij in razvoja izdelkov. V nadaljevanju podajam nekaj ključnih ugotovitev za vsako izmed njih.

22. decembra, 2023 11.03 > 22. decembra, 2023 11.04

Podpora umetne inteligence pri transformaciji lokalnih podjetij v globalna. Foto: promocijska fotografija

Procesi

Da bi se lokalno podjetje lahko transformiralo v uspešnega globalnega “igralca”, je najprej potreben vpogled v operativno učinkovitost podjetja. S transformacijo se namreč poveča število procesov in delovnih nalog, zato morajo podjetja stremeti k avtomatizaciji in optimizaciji delovnih procesov.

Umetna inteligenca, ki avtomatizira rutinske in ponavljajoče naloge, na eni strani vodi v boljšo operativno učinkovitost, natančnost in zmanjšanje stroškov, na drugi pa lahko – s svojimi algoritmi, ki v ozadju nenehno analizirajo vsak izvedeni korak – prepozna vsa področja, kjer je prostor za izboljšavo in poenostavljanje. Kot primer lahko navedem našega partnerja UiPath, ki je razvil robotsko avtomatizacijo procesov (RPA), kar pomeni, da umetna inteligenca avtomatizira rutinske naloge, ki so jih prej morali opravljati zaposleni. To številnim podjetjem pomaga pri optimizaciji operativne učinkovitosti in odpiranju poti za nadaljnjo rast.

Sprejemanje odločitev

Pri transformaciji podjetij lahko umetna inteligenca pomaga tudi na področju sprejemanja odločitev, ki temeljijo na podatkih. Analitična orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, namreč lahko analizirajo obsežne podatkovne nize in povzemajo smiselne ugotovitve, s tem pa omogočajo lažje in na podatkih utemeljeno sprejemanje odločitev.

Transformacija v globalnega “igralca” zahteva tudi, da so podjetja prisotna na več trgih sočasno, kar od njih terja izboljšanje napovedne analitike. Algoritmi umetne inteligence to lajšajo s predvidevanjem tržnih trendov, izzivov in obnašanja potrošnikov na vsakem trgu, na katerem je/bo podjetje prisotno. Dober primer tega je Netflix, ki se je soočal z izzivom analiziranja povezave med rastjo in obsežno količino vsebin na svoji platformi. Da bi rešili to težavo, so uporabili umetno inteligenco, ki jim omogoča vpogled v gledanost in uporabo vsebin. Na podlagi tega lažje sprejemajo odločitve glede bodočih vsebin, produkcije in naložb, kar na dolgi rok prispeva k strateški rasti in uspehu omenjene platforme.

Uporabniška izkušnja

Z vstopom podjetja na tuje trge se povečata tudi baza in raznolikost strank. Umetna inteligenca se na področju uporabniške izkušnje lahko uporabi za povečanje zadovoljstva in zvestobe strank, saj omogoča prilagajanje izdelkov/storitev in marketinške strategije na podlagi analize individualnih preferenc vsake stranke. Alibaba je umetno inteligenco recimo uporabila za analizo vedenja uporabnikov, zgodovine njihovih nakupov ter preferenc, na podlagi česar so svojim strankam lahko ponudili prav njim prilagojene predloge ter v celoti izboljšano nakupovalno izkušnjo.

Umetna inteligenca lahko uporabniško izkušnjo izboljša tudi prek virtualnih komunikacijskih orodij. Klepetalni roboti, ki jih poganja umetna inteligenca, strankam nudijo takojšnjo podporo, to pa izboljšuje odzivni čas in uporabniško izkušnjo kot tako. Omenjeni roboti prav tako pomagajo odpravljati jezikovne ovire ter razumejo, zaznajo in se odzivajo na kulturne razlike v komunikaciji. Tako ne preseneča dejstvo, da po podatkih več študij kar več kot 70 % podjetij že uporablja ali pa namerava uvesti klepetalne robote.

Dobavna veriga

Ob vstopu na globalni trg tudi dobavna veriga postane bolj kompleksna. Umetna inteligenca lahko to poenostavi s točnejšim napovedovanjem povpraševanja ter upravljanjem logistike, kar vodi v boljše načrtovanje zalog in pravočasno dostavo izdelkov. Amazon na primer umetno inteligenco v svojih centrih uporablja za izpolnjevanje naročil, načrtovanje poti za svoje robote, pobiranje in pakiranje ter avtomatizacijo sistemov za sortiranje. Poleg tega za upravljanje zalog uporablja napredno analitiko, ki razvija vzorce na podlagi preteklih podatkov. Vse te rešitve jim pomagajo optimizirati ravni zalog in zagotoviti bolj učinkovito upravljanje logistike.

Upravljanje kadrov

Vstop na globalni trg običajno zahteva tudi povečanje števila zaposlenih in izboljšanje upravljanja kadrov. Umetna inteligenca uspešno pomaga pri pridobivanju najboljšega kadra, saj lahko s svojimi algoritmi pregleda življenjepise in izlušči tiste, ki so za iskano delovno mesto najprimernejši. Več kot dobrodošla je tudi pri upravljanju z (novimi) zaposlenimi ter razvoju talentov – pomaga lahko pri uvajanju na novo delovno mesto ter zaznavanju vrzeli v spretnostih, na podlagi česar pripravi usmeritve za personalizirano usposabljanje.

Umetno inteligenco je za ta namen v svojo obstoječo programsko opremo vključil tudi naš partner IBM, s čimer je avtomatiziral kadrovske postopke, kot sta zaposlovanje in ujemanje kandidatov z razpisnimi pogoji, ter prilagajanje usmeritev za usposabljanje. Poleg tega so uvedli tudi napredno analitiko, ki identificira zaposlene s povečanim tveganjem za odhod iz podjetja. Nekatere od teh rešitev je IBM razvil zaradi notranjih izzivov, s katerimi se je soočal, danes pa te rešitve pri transformacijah pomagajo tudi številnim drugim podjetjem.

Tveganja in kibernetska varnost

Lokalna podjetja morajo biti pri širjenju na tuje trge previdna. Pri širitvi je ustvarjanje dobrega ugleda zelo pomembno, hkrati pa morajo poslovati v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. Pri tem jim umetna inteligenca pomaga s sistemi za odkrivanje goljufij in spremljanje skladnosti.

JPMorgan je v svoje procese upravljanja tveganj recimo vključil algoritme umetne inteligence in strojnega učenja, vključno z odkrivanjem goljufij, ocenjevanjem kreditnega tveganja, napovedovanjem tržnega tveganja in upravljanjem operativnega tveganja. Za finančno inštitucijo, kot je JPMorgan, je namreč nujno, da v obzir vzame čim širši spekter tveganj, hkrati pa skrbi za svoj ugled. Pri tem ključno vlogo igra prav umetna inteligenca.

Inovacije in razvoj izdelkov

Zgolj vstopanje na nove trge ni dovolj za ohranjanje konkurenčnosti na globalnem trgu. Za ohranjanje te morajo podjetja v procesu transformacije spodbujati inovacije ter razvoj novih izdelkov in storitev. Tudi na področju raziskav in razvoja se lahko umetna inteligenca uporabi za pospeševanje inovacij, hitrejši razvoj izdelkov ter načrtovanje uvedbe novih izdelkov na globalni trg.

Za pospešitev odkrivanja in razvoja zdravil je na primer umetno inteligenco uporabil Pfizer, ki jo uporablja za identificiranje ciljnih zdravil, primernih za nadaljnjo analizo, napoved potencialne učinkovitosti kemičnih spojin ter optimizacijo načrta kliničnih preizkusov. To vse skupaj bistveno prispeva k pospešenim inovacijam ter bolj učinkovitemu procesu razvoja izdelkov.

Transformacija podjetja ob vstopu na globalni trg je dolgotrajen proces, ki zahteva skrbno in vztrajno upravljanje skozi daljše časovno obdobje. EY kot globalni pionir v svetovalnih storitvah s področja umetne inteligence in EY-Parthenon kot vodilno strateško svetovalno podjetje smo v ta namen vzpostavili zavezništvo z več vodilnimi tehnološkimi podjetji na področju umetne inteligence. Skupaj z njimi številne stranke podpiramo pri uvajanju umetne inteligence in transformaciji v globalna podjetja. Ključ do tega se skriva v premišljeni strategiji, ki ji sledi dosledna izvedba.

Za pomoč pri transformaciji v globalnega »igralca« lahko podjetje EY-Parthenon kontaktirate tukaj.