Domen Zadravec, EY-Parthenon: “Umetna inteligenca pomeni odlično priložnost za transformacijo podjetij”

Oglas PR 20. decembra, 2023 13.57
featured image

Domen Zadravec je senior partner in vodja centralne Evrope v podjetju EY-Parthenon, ki podjetjem svetuje na področju strategij in transformacij. Kakor poudarja v pogovoru, je na poti do transformacije podjetij zadnje čase zelo pomembna umetna inteligenca (AI). Zaupal nam je, kako jo uspešno implementirati v podjetje, kakšni so pri tem izzivi in načini, kako z njo doseči vrhunske poslovne rezultate.

20. decembra, 2023 13.57

Forbes: Domen, kako bi opisali vpliv umetne inteligence na sodobna podjetja? Katere strategije in izzivi se pri tem porajajo, kako lahko podjetja umetno inteligenco vpeljejo v svoje procese čim bolj uspešno?

Domen: Umetna inteligenca je s hitrim napredkom tehnologije v preteklih dveh letih doživela bistveno rast uporabe tudi v poslovnem svetu. Ima velik vpliv na sodobna podjetja, saj ponuja številne priložnosti za optimizacijo poslovanja in posledično večanje konkurenčnosti. Tega se zavedajo tudi sama podjetja in njihovi vodje, študija Forbes Advisory je namreč pokazala, da kar 64 % podjetij verjame v možnost izboljšanja učinkovitosti poslovanja s pomočjo umetne inteligence. S povečanjem zanimanja za uporabo umetne inteligence v podjetjih pa se vse bolj kažejo tudi z njo povezani izzivi. Največji na tem področju je uspešnost integracije umetne inteligence. Z vpeljavo umetne inteligence lahko namreč vplivamo na marsikatero področje poslovanja, spremembe pa kljub pozitivnemu končnemu rezultatu niso enostavne.

Za podporo strank pri uspešni integraciji umetne inteligence smo v EY razvili 3-dimenzionalni pristop, ki naslavlja ključna področja integracije. Da bi umetno inteligenco kot pomembno transformativno silo uspešno vpeljali v podjetje, je najprej bistveno, da ljudje vanjo zaupajo. Po naših raziskavah kar 65 % vodij podjetij verjame, da je treba v sklopu integracije bolje nasloviti socialna in etična tveganja umetne inteligence. Zaupanje ljudi je možno pridobiti z oblikovanjem smernic in okvirjev za odgovorno uporabo in upravljanje umetne inteligence, kar smo uspešno izvedli tudi z enim največjih farmacevtskih podjetij na svetu in jim s tem pomagali pri uspešni integraciji umetne inteligence.  Za uspeh je ključno tudi, da podjetja pri vpeljavi razmišljajo široko in namesto razdrobljenih projektov ustvarjajo eksponentno vrednost s celostnim pristopom, kar je druga dimenzija našega pristopa. Nedavno smo sodelovali z globalno stranko iz bančnega sektorja, ki je umetno inteligenco poskušala uvesti na področju izterjave dolgov. Srečevala se je z izzivom razdrobljenega pristopa k uporabi orodij za izterjatve in nesinhronega delovanja različnih oddelkov, kar smo naslovili z oblikovanjem celostnega sistema uporabe umetne inteligence, ki je povezoval področje ljudi, procesov in tehnologije. Tretja dimenzija našega pristopa je pomembnost izboljšanja človeške izkušnje in postavljanja ljudi v središče vpeljevanja umetne inteligence. Z zagotavljanjem sodelovanja in simbioze med umetno inteligenco in zaposlenimi pride do izraza dodana vrednost človeške ustvarjalnosti, hkrati pa to zaposlenim omogoča osredotočenost na bolj zapletene naloge in reševanje kompleksnih izzivov.

Skratka, da bo umetna inteligenca pripeljala do želene transformacije, jo je treba pregledno in sistematično upravljati, njeno delovanje pa uskladiti s strateškimi cilji podjetja. Samo s takšnim, odgovornim pristopom bodo podjetja lahko uspešno izvedla transformacijo, ki jo poganja umetna inteligenca.

“Smo v vlogi pionirjev, ki podjetjem pomagajo krmariti skozi kompleksno pokrajino transformacij z umetno inteligenco.” Foto: promocijska fotografija

Forbes: Veliko govorite o transformaciji podjetij s pomočjo umetne inteligence. Kako to izgleda v praksi?

Domen: Tako je, vodje podjetij v različnih industrijah uporabljajo umetno inteligenco za doseganje poslovne rasti. Ključna prednost pri preobrazbi podjetij z vpeljavo umetne inteligence je zagotovo izboljšana učinkovitost poslovanja. V bančnem in finančnem sektorju ta na primer omogoča bolj učinkovito upravljanje tveganj. Dober primer je ameriška finančna inštitucija JPMorgan Chase, ki umetno inteligenco  uporablja v procesih odkrivanja goljufij in ocenjevanja kreditnega tveganja. V proizvodnji in maloprodajni industriji umetna inteligenca pomaga predvsem pri upravljanju dobavnih verig in v procesih odločanja. Danone Group, mednarodno prehrambno podjetje, je recimo z vpeljavo umetne inteligence na področju načrtovanja povpraševanja doseglo 30-odstotno zmanjšanje izdelkov z zastaranim rokom, 20-odstotno zmanjšanje stopnje napak pri načrtovanju povpraševanja in 50-odstotno zmanjšanje delovne obremenitve načrtovalcev povpraševanja.

V energetiki in oskrbi z javnimi dobrinami umetna inteligenca izboljšuje upravljanje proizvodnje in porabe energije s pomočjo boljšega napovedovanja, ki izhaja iz pospešenega strojnega učenja v energetskih sistemih. Dober primer je GE Renewable Energy, proizvodno podjetje v energetskem sektorju, ki s pomočjo umetne inteligence optimizira proizvodnjo vetrnih elektrarn in jo prilagaja potrebam omrežja in potrošnikov. V telekomunikacijah operaterji med drugim uporabljajo umetno inteligenco za pospeševanje avtomatizacije omrežja, izboljšanje uporabniške izkušnje in boj proti goljufijam ter kibernetskim napadom. To so le nekateri primeri, ki kažejo moč preobrazbe z umetno inteligenco. Ta bo dramatično spremenila organiziranost in upravljanje podjetij, preobrazba pa bo dolgoročno pripeljala do boljšega delovnega okolja za vse deležnike: vlagatelje, zaposlene, stranke in družbo.

Forbes: To se sliši zelo obetavno, vendar izvedba takšne transformacije zagotovo ni preprosta. S kakšnimi izzivi se podjetja soočajo pri doseganju te z umetno inteligenco? 

Domen: Transformacije z umetno inteligenco veljajo za ključne med mnogimi podjetji, vendar niso preprosto izvedljive. Glede na študijo Forbes 2000 kar 65 % izvršnih direktorjev povečuje svojo zavezanost transformaciji v naslednjih 3 letih, vendar pa študija hkrati kaže tudi, da je 67 % teh direktorjev v preteklih 5 letih doživelo vsaj eno transformacijo s podpovprečnimi rezultati. Kot enega od ključnih izzivov pri izvedbi transformacije navajajo pomanjkanje prave organizacijske usklajenosti v podjetju, ki vodi v zamude pri implementaciji in neuspešno upravljanje predvidenih sprememb. Poleg tega podjetja kot glavne ovire za transformacijo z umetno inteligenco navajajo pomanjkanje kakovostnih vhodnih podatkov, kibernetske varnosti in talentov, ki bi znali upravljati umetno inteligenco.

3-dimenzionalni pristop k integraciji umetne inteligence. Foto: promocijska fotografija

Pred kratkim smo na zelo obširnem projektu sodelovali s stranko, globalnim proizvajalcem potrošniških proizvodov, ki je pred našim sodelovanjem kar dvakrat neuspešno poskusil uvesti globalno transformacijo poslovanja in digitalizacijo na osnovi umetne inteligence. Predvidena transformacija je temeljila na prenovi ključne platforme v podjetju (vključno z uvedbo umetne inteligence), v EY pa smo rešitev za to zasnovali od začetka, z opredelitvijo primarnih potreb in odpravo funkcionalnih vrzeli. Preobrazba je bila na koncu uspešna predvsem zaradi uvedbe doslednega upravljanja izvajanja transformacije v vseh regijah in delovnih procesih ter zaradi močne podpore pri globalnem projektnem vodenju, upravljanju sprememb in komunikaciji.

Forbes: Opazimo lahko, da se veliko vodilnih podjetij v različnih panogah odloča za naložbe v umetno inteligenco. Je investiranje vanjo dovolj dostopno?

Domen: Transformacija z umetno inteligenco zahteva strateško načrtovanje, naložbo in zavezanost k nenehnemu inoviranju ter prilagajanju. To običajno vodi v povečane stroške v kratkoročnem obdobju, ki mu sledi povečanje učinkovitosti in produktivnosti na dolgi rok. Kot pri vsaki strateški odločitvi morajo podjetja skrbno oceniti svojo finančno zmogljivost ter prednostno obravnavati pobude za umetno inteligenco, ki se ujemajo z njihovimi proračunskimi omejitvami in dolgoročnimi strateškimi cilji. Ko organizacije primerjajo začetne stroške s pričakovanimi koristmi v učinkovitosti, produktivnosti, prihrankih stroškov in rasti prihodkov, je treba upoštevati tudi donosnost naložbe (ROI). IDC raziskava na podlagi odgovorov več kot 2000 vodij podjetij kaže na zelo visoko donosnost naložb v umetno inteligenco, saj podjetja za vsak 1 evro naložbe v umetno inteligenco pridobijo 3,5 evra (250 % ROI). Na splošno postaja umetna inteligenca vse bolj dostopna zaradi pogostih tehnoloških napredkov in naraščajoče konkurence na trgu. Ta trend bo procese transformacij z umetno inteligenco v prihodnosti zagotovo naredil še bolj stroškovno učinkovite.

Forbes: Umetna inteligenca napreduje praktično vsak dan. Kot zaključna misel – kako vi vidite prihodnost umetne inteligence in njeno uporabo pri transformacijah podjetij v prihodnjih letih?

Domen: Glede na razvoj umetne inteligence v zadnjih letih in celo mesecih menim, da se trend hitrega napredka ne bo ustavil. Spekter možnosti uporabe umetne inteligence pri transformacijah se znatno širi, hkrati pa vse več podjetij vidi koristi, ki jih prinaša. Sam trg umetne inteligence pričakuje globalno rast s 86,9 milijard dolarjev leta 2022 na 407 milijard dolarjev leta 2027 po podatkih agencije Marketsandmarkets, kar je približno 36-odstotna rast letno. Prav tako se na regulativni ravni dogajajo veliki premiki, Evropski parlament je namreč ravno pričel s pripravo akta o umetni inteligenci, ki bo to področje naredil še bolj varno in predvidljivo. Podoben ali še večji porast umetne inteligence pričakujem tudi na področju transformacij, saj bodo podjetja v sledi konkurenčnosti motivirana k spremembam in optimizaciji svojega delovanja, pri čemer bo umetna inteligenca (AI) eden od ključnih dejavnikov.

 Primeri uporabe umetne inteligence v transformaciji. Foto: promocijska fotografija

Forbes: Kako lahko EY-Parthenon podpre podjetja, ki gredo skozi transformacijo z umetno inteligenco?

Domen: EY in EY-Parthenon smo prepoznani kot globalni voditelji na področju umetne inteligence v industriji svetovalnih storitev. Skupaj z vodilnimi tehnološkimi partnerji, kot so Microsoft, SAP, UiPath, IBM idr., postavljamo standarde industrije umetne inteligence. Razvili smo na primer orodje EY.ai, ki strankam pomaga pri poenostavitvi poslovanja, zmanjševanju manualnih procesov, prepoznavanju poslovnih tveganj in ustvarjanju priložnosti za rast. Razvoj EY.ai je zahteval zavezanost k znatni naložbi v višini 1,4 milijarde dolarjev v 5 letih, kar nam bo omogočilo, da ohranimo vodilno vlogo svetovalnega podjetja na področju umetne inteligence. Poleg tega EY-Parthenon podpira stranke pri usklajevanju njihovih korporativnih strategij z zahtevami po uvedbi umetne inteligence ter pri implementaciji preobrazbe z umetno inteligenco. Dejansko smo v vlogi pionirjev, ki podjetjem pomagajo uspešno krmariti skozi kompleksno pokrajino transformacij z umetno inteligenco (AI).

Za pomoč pri transformaciji podjetje EY-Parthenon lahko kontaktirate tukaj.