Lahko slovensko zdravstvo reši vzporedni zasebni zdravstveni sistem?

featured image

Pravočasna in ustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev je eden ključnih ciljev vseh sodobnih zdravstvenih sistemov. A v Sloveniji se na tem področju v zadnjih letih srečujemo s precejšnjimi izzivi, ki se s stavko zdravniškega sindikata samo še dodatno poglabljajo. Že tako predolge čakalne dobe se še daljšajo, pacienti so vse bolj zaskrbljeni. Lahko po vzoru tujih evropskih držav na pomoč priskoči vzpostavitev vzporednega zasebnega zdravstvenega sistema? Na kakšen način, v kakšni obliki? O tem smo se pogovarjali s predstavniki Merkur zavarovalnice, katere lastnica je druga največja zdravstvena zavarovalnica v Avstriji.

4. aprila, 2024 10.41

Za nami je devet tednov stavke zdravniškega sindikata Fides in kljub številnim pogajanjem doslej bistvenega napredka še ni bilo. Na drugi strani že več kot 137 tisoč bolnikov na zdravstveno obravnavo čaka nedopustno dolgo, kar je skoraj polovica vseh čakajočih. Konkretnih rešitev za naše javno zdravstvo tako (še) ni na vidiku, prav tako ne dolgo pričakovane reforme, katere čas je po mnenju strokovnjakov tako ali tako že minil – pravijo namreč, da so zdaj nujni ciljani ukrepi.

Z izzivi v zdravstvu se sooča vsa Evropa

Slovenija sicer ni edina država, ki ji zagotavljanje ustreznih zdravstvenih kapacitet pomeni izziv. Zaradi staranja prebivalstva gre za sistemsko težavo na evropski ravni, dejstvo pa je, da ponekod, tudi v sosednji Avstriji, s katero se tako radi primerjamo, zdravstvene izzive rešujejo hitreje in precej bolj učinkovito. Njihove dobre prakse poskušajo v slovenski prostor vpeljati tudi pri Merkur zavarovalnici, hčerinskem podjetju avstrijske Merkur Versicherung AG .

O tem, kako se lotevajo reševanja izzivov, s katerimi se soočajo slovenski pacienti, in kakšna bo po njihovem mnenju vloga tržnega zdravstva v Sloveniji v prihodnje, smo se pogovarjali s predsednico uprave Merkur zavarovalnice Meto Lahne ter članoma uprave Katjo Jelerčič in Miho Pahulje.

Brez sistemskih rešitev ne bo šlo

Situacija v javnem zdravstvu je že nekaj časa precej kritična in nič ne kaže, da bi kmalu prišlo do vidnejših sprememb na bolje. Kako na nastalo situacijo gledate vi? V čem je po vašem mnenju glavna težava?

Javno zdravstvo se sooča s kopico izzivov, kar med ljudmi povzroča precej slabe volje in razočaranje nad sistemom nasploh. Kako se pri Merkur zavarovalnici trudite povrniti zaupanje v zdravstvo?

Katja Jelerčič: Delamo, kar lahko, da zavarovancem omogočimo karseda »nebolečo« izkušnjo navigacije skozi zdravstvo od začetka do konca njihove težave. A tu zavarovalnica ne more delovati sama. Ključne za razvoj zdravstvenih zavarovanj v prihodnosti so tudi sistemske rešitve – kot na primer ureditev plačil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za opravljeno storitev pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih. Trenutno namreč v primerjavi z avstrijskim sistemom slovenski državljan plača dvojno zavarovalno kritje, saj mora slovensko zasebno zavarovanje kriti celoten strošek zdravljenja, medtem ko v Avstriji krije samo razliko med kritjem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ceno zasebne storitve.

V Merkur zavarovalnici zadnjih nekaj let dajete vse večji poudarek zdravstvenim zavarovanjem. Kako to? Ste nekako predvidevali, da lahko pride do scenarija, ki smo mu danes priča na področju zdravniške oskrbe?

Miha Pahulje: Kot sta omenili že kolegici, se pri strateških usmeritvah naslanjamo tako na spremljanje trendov v Evropi kot na posvete s kolegi iz Avstrije. Tudi v avstrijskem zdravstvenem sistemu se namreč soočajo s pomanjkanjem kadrov in posledično vabijo slovenske. Med povratnimi informacijami kadrov, ki se odločijo za odhod v avstrijske zasebne zdravstvene ustanove, je, da razlog ni le plača, ampak žal tudi nevzdržne delovne razmere v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu. Vse to kaže na nujnost nudenja celovitih zavarovanj, ki bodo koristila čim več ljudem.

Nekateri ljudje ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj še vedno enačijo z dopolnilnimi zdravstvenimi zavarovanji, ki so bila aktualna do letošnjega leta. V čem je razlika in kakšne so prednosti zavarovanj, ki jih ponujate pri Merkur zavarovalnici? Kaj nudijo zavarovancem?

Katja Jelerčič: Glede na trenutno dinamiko na političnem zdravstvenem prizorišču je in bo z vidika potrebe državljanov cenjena predvsem možnost dostopa do zdravnika takrat, ko ga boš potreboval. Zato bo državljanom vedno bolj pomemben dostop do zdravstvenih storitev v zasebnem zdravstvenem sektorju – kar želimo s svojo ponudbo tudi olajšati oz. omogočiti. Izkušnje iz naše skupine kažejo, da se z vzpostavitvijo zasebnega stebra zdravstvenih izvajalcev zmanjšajo čakalne vrste v javnem zdravstvenem sistemu. Finančno stabilnejši posamezniki, ki imajo npr. vedno na voljo nekaj sto evrov, se odločijo za zasebne, samoplačniške storitve, pravočasna oskrba v javnem zdravstvu pa je na voljo vsem, ki si storitev ne morejo plačati iz lastnega žepa.

Da so v zdravstvu potrebne prilagoditve, je pokazala že pandemija covida 19

Zdi se, da se zdravstveni izzivi zadnja leta vrstijo kot po tekočem traku. Že covid 19 je močno zaznamoval naša življenja in nas opomnil, da se moramo znati hitro odzvati na nenadne spremembe v življenju. Kako fleksibilni ste pri Merkur zavarovalnici na tem področju? Vas je kak trend na trgu med uporabniki v zadnjih letih posebno presenetil?

Meta Lahne: Spremembe smo absolutno močno občutili in se nanje tudi hitro odzvali. Ena prvih stvari, ki je zaživela med pandemijo covida 19 in se tudi obdržala do danes, je denimo telezdravstvo. Med prvimi smo ponudili dostop do zdravnika družinske medicine v videoobliki – Dr. Merkur – in to za zavarovance brezplačno ohranili do danes. Ljudje cenijo storitve na daljavo, ki jim olajšajo vsakodnevno življenje ter personaliziran pristop oz. ponudbe po meri. Tu bi omenila še asistenčni center Merkur MediTočka, ki našim zavarovancem ureja dostop do zdravnikov, specialistov in posegov ter odgovarja na morebitna vprašanja.

Kako asistenčna storitev MediTočka deluje v praksi? Nam lahko ponazorite na konkretnem primeru?

Katja Jelerčič: Vsak naš zavarovanec s sklenjenim zdravstvenim zavarovanjem Merkur Specialisti, Merkur Operacije+ ali Merkur Rehabilitacija kontaktira MediTočko in odpre postopek. Nato v njihovem imenu na zavarovalnici uredimo termine za specialistične preglede, diagnostične preiskave, operativne posege ter nadaljnje zdravstvene storitve, ki jih zavarovanec potrebuje v svojem specifičnem primeru. Mi uredimo tudi plačilo teh storitev. Ko potrdimo izvedbo zdravstvene storitve pri izbranem zdravstvenem izvajalcu v naši razvejani mreži, nato preprosto sporočimo termin zavarovancu in mu omogočimo kakovostno obravnavo.

Kdo pa je Dr. Merkur?

Katja Jelerčič: Dr. Merkur je posebnost, ki se je obdržala še iz časa pandemije covida 19. Gre za videoposvet na daljavo z zdravnikom, kar svojim zavarovancem nudimo brezplačno.

Glede na to, da smo Slovenci pregovorno precej nezaupljiv narod, kako dobro je med zavarovanci sprejet videoposvet z zdravnikom družinske medicine? Kakšni so odzivi vaših zavarovancev na to storitev?

Katja Jelerčič: Telezdravstvo oz. storitve na daljavo so se med pandemijo dokazale kot učinkovite, tako da smo s tovrstnimi storitvami v bistvu še povečali zanimanje in okrepili ugled. Videoposvet z zdravnikom je namreč na voljo tudi, če zavarovanec nima izbranega osebnega zdravnika, kar pomeni, da mu lahko pomagamo do napotnice in nadaljnjih postopkov.

V ospredje je vedno treba postaviti pacienta in njegove potrebe

Ali dogajanje v javnem zdravstvu in nenadni preobrati, kot je pandemija, vplivajo na vizijo zavarovalnice? V kakšnem smislu?

Meta Lahne: V prvi vrsti se nam zdi pomembno razmišljati dolgoročno, zato je ena naših glavnih vrednot pripravljenost na prihodnost. Pri uspehu stavimo na agilno upravljanje, v ospredje našega razmišljanja pa postavljamo trajnost. Pri vsem tem se vedno osredotočamo na zavarovanca oz. človeka in njegove potrebe, hkrati pa se si želimo biti delodajalka z veliko družbeno odgovornostjo. To za nas pomeni odgovorno upravljanje sredstev in kapitala ter učinkovit in transparenten sistem upravljanja.

V Merkur zavarovalnici v v središče postavljate »čudež življenja – človeka«. Na kakšne načine se to kaže v praksi?

Miha Pahulje: Ponudbo zavarovanj stalno širimo in prilagajamo, saj želimo svojim zavarovancem zagotoviti še več zdravstvenih storitev na področjih, kjer se zaradi trenutnih zdravstvenih razmer pričakujejo še daljše čakalne dobe in zaostanki. Svojim zavarovancem želimo zagotavljati celostno zdravstveno oskrbo, torej od trenutka začetka bolezni oz. nezgode do trenutka popolne rehabilitacije. Obenem prek svojih družbenih medijev ter drugih komunikacijskih kanalov redno skrbimo za opolnomočenje posameznika, za dvigovanje ozaveščenosti o zavarovanjih, kritjih, ključnih pojmih … skratka, za neke vrste ”pismenost”.

V zadnjih mesecih ste predstavili tako nove kot prenovljene produkte in storitve (zavarovanje rehabilitacije, operacij, rešitve tele-zdravstva in asistence). Kakšna so izhodišča za takšno ponudbo?

Vaša aktualna kampanja sporoča: »Zdravju dam zeleno luč.« Kakšno sporočilo se skriva za tem sloganom?

Miha Pahulje: Z akcijo »Zdravju dam zeleno luč« želimo s simboliko zelene luči sporočiti, da zdravje svojih zavarovancev postavljamo na prvo mesto. S svojimi zdravstvenimi storitvami in produkti ponujamo celovito in strokovno zdravstveno oskrbo takrat, ko jo najbolje potrebujejo, ter jim stojimo ob strani ob vseh večjih in manjših življenjskih mejnikih.

Kakšna je nasploh vaša konkurenčna prednost pred drugimi zavarovalnicami v Sloveniji?

Miha Pahulje: Resnično se osredotočimo na zavarovanca. Poleg iskanja praktičnih rešitev za zavarovance, kot sta kritje zdravniške rehabilitacije in odzivna (digitalna) asistenca, veliko pozornosti namenjamo tudi izobraževanju svoje prodajne ekipe. S tem lahko obstoječim in morebitnim zavarovancem vedno podajo pravilne, strokovne, točne in jasne informacije. Hkrati pa, kot rečeno, prek svojih komunikacijskih in marketinških kanalov objavljamo tudi izobraževalne vsebine, s katerimi želimo dvigniti raven ozaveščenosti o potrebah po takšnih zdravstvenih zavarovanj in storitev.

Inovacije in družbena odgovornost z roko v roki

Inovacije in razvojni procesi so pomemben del poslovanja vsakega podjetja. Kako pri vas sledite razvoju? Kako, na podlagi česa predvidite, kakšne bodo potrebe ljudi jutri, naslednji mesec, leto?

Meta Lahne: Cilj naših inovacij je, da oblikujemo strankam kar se da prijazno ponudbo storitev. To pomeni predvsem, da do obravnave pridejo v najkrajšem možnem času. Med prvimi inovativnimi storitvami je telemedicina (video posvet na daljavo z zdravnikom – Dr. Merkur), ki je že na začetku pandemije covida 19 poenostavila postopek obravnave ter ki ne pogojuje izbranega osebnega zdravnika – vsem našim imetnikom zdravstvenega zavarovanja je na voljo brezplačno.

Imate v načrtu še dodatno širitev palete zdravstvenih zavarovanj? Kakšna bo Merkur zavarovalnica prihodnosti?

Meta Lahne: Nabor digitalnih in stranki prijaznih storitev ter paketov bomo v Merkur zavarovalnici vsekakor še širili, saj nam je pozitivna izkušnja naših zavarovancev pri koriščenju zdravstvenih storitev najpomembnejša.

Poleg varnosti in zdravja velik poudarek in pomen v vaši zavarovalnici dajete tudi okolju in družbeni odgovornosti nasploh. Na kakšen način je to povezano z varnostjo ljudi, zavarovanji, zdravjem?

Meta Lahne: V skrbi za zagotavljanje zdravega in varnega jutri moramo razmišljati tudi onkraj zdravstvenih zavarovanj, torej celovito. Pri tem mislimo tako na varovanje naravnega okolja kot na podporo lokalnim skupnostim, lokalnih družbenih rešitev in iniciativ – kot npr. podporo podjetju Dezziv, ki so prvi na svetu iznašli posebno zavoro za invalidske vozičke. Slogan zavarovalnice je »Ker sem čudež življenja« in usmerjamo se k temu, da se osredotočenost na posameznika odraža v vseh delih našega delovanja.

V splošni javnosti se vse bolj uveljavlja umetna inteligenca, ki bo v prihodnje zagotovo pomembno zaznamovala vse segmente življenja. Kako se tovrstnim spremembam prilagajate v Merkur zavarovalnici?

Miha Pahulje: V prihodnje bo del procesa nesporno tudi umetna inteligenca, ki bo pohitrila uveljavljanje pravic zavarovancev. V svoje procese tehnološke inovacije vpeljujemo zelo preudarno, saj je naša odgovornost tudi varno upravljanje s podatki zavarovancev.

Če torej povzamemo: kakšno zdravstveno zavarovanje danes potrebuje sodoben/-a Slovenec/ka?

Katja Jelerčič: Ni enotnega odgovora, saj so potrebe različne, tako kot smo različni ljudje. Lahko pa izberejo zavarovalnico, ki jim bo prisluhnila, jih razumela in jim pomagala, da pridejo do celovite obravnave in rehabilitacije, ki si jo zaslužijo.