Kako podjetju zagotoviti nemoteno delovanje v primeru nepredvidljivih dogodkov?

featured image

V vse bolj povezanem in hitro razvijajočem poslovnem okolju morajo biti podjetja ves čas v koraku s časom. Poslovanje se v vse večji meri prenaša v digitalno okolje, kjer pa lahko hitro pride do nepredvidljivih dogodkov, ki lahko močno omejijo ali celo povsem prekinejo poslovanje. V takih primerih se je izkoriščanje tehnologije v oblaku izkazalo kot učinkovita stateška rešitev - ne le za okrevanje poslovanja, temveč tudi za zagotavljanje nemotenega delovanja (Business Continuity).

29. maja, 2024 11.46

Z digitalizacijo se vsak dan generira vse več podatkov. Ti so eden izmed najbolj dragocenih, hkrati pa tudi najbolj kritičnih elementov poslovanja podjetja. V praksi lahko vidimo, kaj se zgodi, ko pride do kibernetskih vdorov v podjetja, naravnih katastrof ali kakšnih drugih kritičnih dogodkov, ki jih ni mogoče niti napovedati niti načrtovati. Strategije podjetij zato ne smejo biti osredotočene samo na preprečevanje tovrstnih incidentov, temveč tudi na ustrezne reakcije v primeru, če in ko pride do take situacije.

Včasih so podjetja vse podatke hranila v notranjem podatkovnem centru, z digitalno transformacijo pa se poslovanje sodobnih podjetij v vse večji meri seli v oblak, kar je z varnostnega vidika lahko odlična rešitev. V oblačnem okolju se namreč v primeru izpadov ali motenj poslovanja nemudoma sprožijo mehanizmi za okrevanje po nesreči (Disaster Recovery), z neprekinjenim poslovanjem (Business continuity) pa je ves čas zagotovljeno tudi neprekinjeno delovanje poslovnih procesov, IT-storitev in aplikacij.

Foto: Profimedia

Kaj sploh je neprekinjeno poslovanje (Business continuity)?

Neprekinjeno poslovanje je proaktivno načrtovanje in stateški pristop uporabe storitev in infrastrukture, za katerega se podjetja odločijo z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja kritičnih operacij v kritičnih razmerah: ob naravnih nesrečah, kibernetskih napadih, izpadu električne energije, gospodarski recesiji, pandemiji in raznih drugih nepredvidenih dogodkih, zaradi katerih je lahko poslovanje moteno ali celo prekinjeno.  

Namen neprekinjenega poslovanja je minimizirati vpliv motenj na sposobnost podjetja, da še naprej zagotavlja izdelke ali storitve, vzdržuje odnose s strankami in svoj ugled. Vključuje ustvarjanje celovitega okvira politik, postopkov in tehnologij, ki podjetju omogočajo, da se učinkovito odzove na izredne dogodke in stanja ter hitro okreva po njih, hkrati pa zmanjša finančne izgube, vdore v podatke in druge negativne posledice.

Foto: Profimedia

Kako se neprekinjeno posluje v oblaku?

V osnovni med klasičnim in oblačnim neprekinjenim poslovanjem ni pretiranih razlik. Tudi pri neprekinjenem poslovanju v oblaku gre za zagotavljanje stalnega delovanja poslovnih procesov, IT-storitev in aplikacij tudi v primeru izpadov, motenj ali katastrof. Vključuje strategije, načrte in tehnologije, ki omogočajo organizacijam, da ohranijo nemoteno delovanje, zaščitijo podatke in hitro obnovijo delovanje po incidentu.

Osnovni cilj je podjetju zagotoviti, da je sposobno prenesti motnje in hkrati zmanjšati njihove negativne vplive. Z dobro definirano strategijo lahko podjetja na ta način ohranijo zaupanje strank, zaščitijo dragocene podatke in zagotovijo stabilnost delovanja kljub nepričakovanim izzivom.

Foto: Profimedia

Katere so glavne prednosti neprekinjenega poslovanja v oblaku?

Pri odločitvi za neprekinjeno poslovanje je treba upoštevati ogromno dejavnikov. Preden pa se lotite načrtovanja, testiranja in uvajanja rešitev nemotenega delovanja kritičnih operacij v kritičnih razmerah, se morate odločiti, katera vrsta hibridnih IT-rešitev najbolj ustreza vašim organizacijskim potrebam. V osnovi imate na voljo dve strategiji: lahko se odločite dragocene podatke hraniti v lastnih podatkovnih centrih ali pa storitev preselite v oblak.

Rešitve v oblaku so v zadnjih letih močno pridobile veljavo in vse bolj prevladujejo na trgu, kar nas glede na tehnološki razvoj in napredek ne sme čuditi – sploh če upoštevamo pomen računalništva v oblaku v današnjem IT-okolju. Oblak namreč pomembno podpira neprekinjeno poslovanje in ima številne prednosti. Predstavljamo nekaj najpomembnejših:

Varnostno kopiranje in okrevanje po katastrofi

Varnostno kopiranje podatkov je prvi korak pri vzpostavitvi uspešnega načrtu neprekinjenega poslovanja in ta proces v oblaku vsekakor poteka lažje in bolj zanesljivo. Varnostno kopiranje podatkov v oblaku je namreč kar 99-odstotno zanesljivo. To pomeni, da je možnost napake in/ali izgube podatkov med kopiranjem minimalna oziroma skorajda nična. Postopek varnostnega kopiranja podatkov je mogoče tudi avtomatizirati in izvajati v realnem času ali v načrtovanih intervalih, kar pušča zelo malo prostora tudi za človeško napako.

Razvoj in prilagodljivost

Ena največjih prednosti uporabe oblaka pri neprekinjenem poslovanju je, da so vam podatki dostopni od koderkoli. To pomaga normalizirati poslovne funkcije v primeru izpada, saj lahko osebje dostopa do podatkov tako rekoč od kjerkoli. Obenem oblak podjetju omogoča, da prilagodi delovne procese in kljub izrednim razmeram posluje brez večjih težav, morda celo raste in se razvija.

Neprekinjeno poslovanje v oblaku daje podjetjem ob tem tudi možnost, da izberejo, katere podatke in aplikacije bodo preselili v oblak. Nekatere podjetja se odločijo, da bodo v oblak shranila samo najbolj kritične elemente, medtem ko so manj kritični lahko shranjeni na strežnikih znotraj podjetja (in-house servers).

Stoškovna učinkovitost

Rešitve neprekinjenega poslovanja v oblaku so stroškovno veliko bolj učinkovite kot bolj tradicionalne metode. Oblak podjetjem namreč omogoča, da se z investicijskih stroškov (CapEx) premaknejo k operativnim stroškom (OpEx). To pomeni, da podjetja lahko znižajo začetne stroške za IT-infrastrukturo in namesto tega plačujejo mesečne naročnine za uporabo oblačnih storitev.

Storitve v oblaku so običajno na voljo po modelu ‘plačevanja sproti’, poleg tega se lahko podjetja naročijo samo na storitve, ki jih v danem trenutku potrebujejo in potem sproti povečujejo ali zmanjšujejo količino podatkov v oblaku glede na potrebe in zahteve na trgu ter spremembe v poslovanju.

Izkoriščanje rešitev v oblaku lahko prav tako zmanjša stroške, ki so značilni za rešitve na mestu uporabe (on-premises): sem sodijo denimo strojna oprema na kraju samem, vzdrževanje zgradbe, podpora strežnikom in celo fizična varnost. To ne odpravlja le velike začetne naložbe, temveč tudi občutno zniža mesečne račune. Ob tem lahko z neprekinjenim poslovanjem v oblaku nenehno in samodejno podvajate podatke in prizadevanja za obnovitev, s čimer zmanjšate izpade, če pride do nepredvidenega dogodka.

Varnost

Večina ponudnikov oblačnih storitev konstantno izvaja najrazličnejše varnostne kontrole in testira odpornost proti vsem mogočim vrstam nepredvidljivih dogodkov. Dobro pa je, da pred odločitvijo za določenega ponudnika vedno preverite, katere vrste varnostnih ukrepov ponuja in kakšno mero odgovornosti nosi za podatke, ki jih hrani.

Da ponazorimo na primeru: največji ponudnik inovativnih rešitev v oblaku in svetovalnih storitev v Jugovzhodni Evropi Mainstream vas denimo razbremeni vseh skrbi v zvezi z upravljanjem oblaka, ob tem pa zagotavlja 24/7 nadzor in podporo svojih strokovnjakov za reševanje vseh vrst izzivov in težav.

Foto: Profimedia

Zakaj je oblak popolna izbira za nemoteno poslovanje?

Prehod na oblačne sisteme lahko pomembno spremeni vaše poslovanje in vam pomaga doseči uspeh brez primere. S skrbnim načrtovanjem in pravilnim pristopom k neprekinjenemu poslovanju v oblaku lahko izkoristite ves potencial tehnologije v oblaku.

Oblak denimo ponuja možnosti za avtomatizirane varnostne kopije podatkov, ki se shranjujejo na različnih geografskih lokacijah, kar omogoča hitro obnovo v primeru izgube podatkov. Prav tako omogoča razporeditev storitev in aplikacij na več strežnikov in lokacij, kar zmanjša tveganje za izpade in povečuje zanesljivost. Rešitve za okrevanje po nesreči (Disaster Recovery) v oblaku vključujejo načrte in tehnologije za hitro povrnitev sistemov in podatkov po večjih motnjah, kot so naravne nesreče ali kibernetski napadi.

Oblak prav tako omogoča dinamično prilagajanje virov glede na trenutne potrebe podjetja, kar pomeni, da lahko organizacije hitro povečajo ali zmanjšajo kapacitete, ko se pojavi potreba. Oblačne storitve omogočajo zaposlenim dostop do potrebnih virov in podatkov od kjerkoli in kadarkoli, kar povečuje fleksibilnost in odpornost poslovanja.

S celovitim pristopom k poslovni kontinuiteti v oblaku lahko torej podjetja pomembno zmanjšajo tveganje za izpade, izboljšajo odpornost in zagotovijo nemoteno delovanje svojih ključnih poslovnih funkcij. Res pa je, da je treba biti skrajno pazljiv pri izbiri ponudnikov oblačnih storitev. Ključnega pomena je, da nudijo najnaprednejša orodja za nadzor in upravljanje podatkov, saj bodo le tako lahko sposobni zagotoviti ustrezno odpornost vašega podjetja proti nepredvidljivim dogodkom ter hitro ukrepati ob morebitnih težavah.

Foto: Profimedia

Kako izbrati najboljšo možnost v oblaku za neprekinjeno poslovanje vašega podjetja?

Pri izbiri ponudnika in upravljavca storitev v oblaku je torej ključnega pomena ocena njegovih zmogljivosti za okrevanje po katastrofi in zagotoviti neprekinjeno poslovanje. Staviti velja zlasti na ponudnike, ki omogočajo geografsko razpršene podatkovne centre, podvajanje podatkov v realnem času in stroge varnostne ukrepe za podatke. Ocenite njihovo ciljno časovno okrevanje (Recovery Time Objective) in ciljno točko okrevanja (Recovery Point Objective), da ugotovite, kako hitro lahko obnovijo storitve in koliko podatkov se lahko izgubi v primeru nesreče. Zanesljiv upravljani ponudnik storitev v oblaku mora biti sposoben uskladiti svoje rešitve okrevanja po nesreči in neprekinjeno poslovanje z vašimi poslovnimi zahtevami.

Mainstream kot vodilni ponudnik oblačnih storitev v jugovzhodni Evropi ponuja podjetjem možnost gostovanja njihovih podatkov, aplikacij, sistemov in rešitev okrevanja po nesreči v več kot 8 podatkovnih centrih po vsej regiji. To pomeni, da lahko podjetja izberejo lokacijo gostovanja tako v državi delovanja (kar je pomembno za skladnost), prav tako pa lahko vzpostavijo tudi sistem okrevanja po nesreči v kateri drugi državi, kje deluje podatkovni center. V nobenem primeru poslovanje podjetja ni ogroženo, kar je izjemnega pomena za funkcionalnost podjetja.