Predlog strategije ne vključuje le kapitalskih naložb