Nova faza digitalne preobrazbe: operativna odličnost v ospredju

Digitalizacija PROMOCIJSKO SPOROČILO 20. februarja, 2024 14.05 > 20. februarja, 2024 14.06
featured image

V zgodnjih fazah digitalne preobrazbe so bila podjetja osredotočena zgolj na eno temo – ustvarjanje vrednosti za uporabnike. V senci te teme ali morda celo v njenem jedru pa se je rodil popolnoma nov vidik podjetij – osredotočenost na operativno odličnost. Organizacije vse bolj uporabljajo holistični pristop, ki vključuje poenotenje zunanjih in notranjih digitalnih iniciativ, usmerjenih v poslovne procese, namesto da bi preobrazbo obravnavale zgolj z vidika uporabnikov, katerih potrebe in preference so nedvomno na prvem mestu.

20. februarja, 2024 14.05 > 20. februarja, 2024 14.06

Meje zunanje digitalne transformacije

Dinamika sprememb v digitalnem svetu in vse večja pričakovanja uporabnikov ustvarjajo dodaten pritisk na menedžerje IT, da morajo hitro zaznavati tehnične slabosti svojih organizacij in jih spreminjati v prednosti. Številna podjetja na tej poti izhajajo iz uporabniške izkušnje. Velika in pogosto tudi spregledana težava je, da “digitalni zunanji pristop” pač ne rešuje notranjih pomanjkljivosti. Na primer, poslovni procesi v podjetju, ki je osredotočeno na zunanjo digitalizacijo, so lahko zastareli, robustni in premalo učinkoviti, kar ustvarja veliko možnosti za napake in nedoslednosti v kakovosti zagotavljanja storitev. Drugi, prav tako pomembni izziv so informacijski silosi, ki otežujejo komunikacijo in izmenjavo informacij med različnimi sektorji.

Če notranji procesi podjetij niso oblikovani in optimizirani za ustvarjanje vrednosti in če niso holistično integrirani z zunanjimi digitalnimi iniciativami, preobrazba ne le da ni mogoča, temveč se postavlja pod vprašaj tudi uporabniška izkušnja. Zunanja digitalizacija povečuje pričakovanja uporabnikov, ki pa jih ni mogoče ustrezno izpolniti, če poslovni procesi upočasnjujejo izvajanje nalog in informacije postanejo nedostopne ali netočne.

Kako do operativne odličnosti

Prava, resnična digitalna preobrazba presega adopcijo tehnologije in vključuje redefiniranje strategije, procesov, vlog, kulture in drugih vidikov, ki bodo podjetju omogočili optimizacijo njegovega poslovanja. V nadaljevanju je nekaj dejavnikov, na katere bi organizacije, ki se osredotočajo na operativno odličnost, morale biti pozorne.

Usklajenost tehnoloških investicij s poslovno strategijo, prioritetami in cilji

Danes skorajda ni podjetja, ki že ni prepoznalo in implementiralo določene oblike digitalne tehnologije. No, le redki pa se lahko ponašajo s “tech-enabled” biznisom, ki se zanaša na brezhibno integrirane tehnološke projekte in poslovno strategijo.

Uporaba tehnologije brez strateškega načrta je eden izmed glavnih razlogov za neuspešne preobrazbe, katerih posledice so izolirane pobude, ki otežujejo skaliranje inovacije. Za ustvarjanje vrednosti je potreben sistematičen pristop – opredelitev ciljev in ključnih indikatorjev uspešnosti (KPI) za specifične procese znotraj organizacije. Najpomembneje pa je, da adopcije digitalnih orodij ne bi smeli obravnavati kot cilj, temveč kot sredstvo za doseganje želenega operativnega stanja.

IT kot motor poslovnega razvoja

Medtem ko poslovne ekipe upravljajo spremembe kot odziv na zahteve po operativnih izboljšavah, sodobni IT-oddelki prevzamejo vlogo gonilne sile, seznanijo se s poslovnimi cilji in uporabljajo svoje tehnično strokovno znanje za usmeritev digitalne strategije.

Odprava tradicionalnih ovir med poslovnim in IT-sektorjem je ključni korak na poti iskanja in implementacije ustreznih rešitev. Na isti liniji strateške preobrazbe je vodstvo IT, ki bo razvilo prilagojen načrt digitalizacije ter načrtovalo integracijo novih tehnologij v obstoječo infrastrukturo in procese podjetja.

Upravljanje sprememb

Transformacija poslovanja ni enkraten dogodek, temveč nenehen proces, ki zahteva učinkovito upravljanje. Kompleksnost te naloge ponazarja podatek, da več kot 40 % vodij IT navaja upravljanje sprememb kot glavni izziv digitalne transformacije. Eden od načinov za premagovanje te kompleksnosti je postopen pristop – razdelitev digitalnega programa na manjše pobude. V praksi to na splošno pomeni opredelitev prioritetnih projektov, ki bodo prinesli hitre rezultate (angl. quick wins) in zagotovili entuziazem na organizacijski ravni. Ta strategija obenem tudi zmanjšuje odpor do sprememb. V nasprotju z dolgoročnimi projekti, katerih pozitivne učinke je mogoče čakati leta, manjše pobude zaposlenim kratkoročno pokažejo, kako lahko digitalna preobrazba izboljša in poenostavi vsakodnevno delo.

Transparentna komunikacija

Vzpostavljanje operativne odličnosti zahteva čas, kar pa ustvarja tveganje stagnacije in preobremenjenosti s spremembami. Tudi če ni odpora, lahko nenadne motnje v dosedanjem načinu dela povzročijo upad navdušenja. Trenutka nastanka negativnih posledic sprememb ni mogoče predvideti, zato se je treba vnaprej pripraviti – jasno komunicirati in izobraževati zaposlene o preobrazbi obstoječega okolja, njenih korakih in ciljih.

Digitalna evolucija na dlani

Digitalna transformacija je katalizator operativne odličnosti in priložnost za izboljšanje učinkovitosti, produktivnosti in donosnosti. Aktualne trende in spoznanja o tej temi vam odkrivamo na poslovnem dogodku “How has digital evolution evolved from customer.-centric to operational excellence”, ki bo potekal 14. marca 2024 v Ljubljani, in sicer v organizaciji podjetja Mainstream skupaj s partnerjem. Več o dogodku lahko izveste na tej povezavi.