Fashion company in Mainstream: Oblačno potovanje regionalnega vodilnega podjetja v maloprodaji

featured image

Če berete tehnološka besedila, ste verjetno že naleteli na stavek »prehod v oblak je neizogiben«. Morda ste pomislili – tudi mi moramo v oblak. Svet tehnologije je, čeprav se morda ne zdi tako, podoben življenju. Najuspešnejše iniciative se izvajajo ne zato, ker se jih mora, pač pa zato ker bodo res ustvarile vrednost – poslovno, tehnološko itd. Prav takšno iniciativo je s pomočjo podjetja Mainstream uspešno izvedlo regionalno vodilno podjetje v prodaji na drobno Fashion Company.

11. aprila, 2024 14.33

Na poti v digitalno prihodnost

Fashion Company kot podjetje, usmerjeno v prihodnost, nenehno vlaga v razvoj internih IT-kadrov in digitalnih iniciativ, med katerimi sta spletna trgovina Fashion & Friends in istoimenska aplikacija. Na področju aplikativnih rešitev podjetje uporablja programsko opremo ERP (Načrtovanje virov podjetja/Enterprise Resource Planning) za različne segmente poslovanja, od spremljanja prodaje do upravljanja zalog. Ta programska oprema in dodatne aplikacije so gostovale v notranjem podatkovnem centru.

No, ko je bilo treba zamenjati obstoječo IT-opremo, so se v podjetju odločili raziskati alternativo – prehod v oblačno okolje. Ker je e-trgovina Fashion & Friends že gostovala v oblaku za podjetje Fashion Company, uporaba te tehnologije pač ni bila nova.

»V kontekstu core poslovnih aplikacij je bil prehod v oblak logična možnost. Dinamična rast poslovanja namreč zahteva hitro prilagajanje virov oziroma dinamično skalabilnost, ki jo omogoča model dostave v oblaku,« pojasnjuje Dušan Brdar, direktor IT Fashion Company.

Po obravnavi in oceni različnih možnosti je podjetje Fashion Company izbralo podjetniški oblak Mainstream (Enterprise Cloud Mainstream) za gostovanje svojih ERP in dodatnih aplikacij.

Partnerstvo je res pomembno

Gostovanje v podjetniškem oblaku Mainstream kot del storitve upravljano okolje (Managed Environment) je storitev, ki poleg zanesljive in prilagodljive IT-infrastrukture vključuje tudi deljenje ekspertize, 24/7 spremljanje in vzdrževanje sistema do aplikativne ravni. Za podjetje Fashion Company se je ta vrsta podpore izkazala za optimalno.

»Zame osebno je pri izbiri partnerja poleg tehnološke strokovnosti in kakovosti rešitev predvsem pomembno to, da smo ekipa. Z drugimi besedami, da partner ni le nekdo, od katerega smo najeli infrastrukturo, temveč tudi podaljšek naših notranjih virov – nekdo, ki mu lahko zaupamo,« pravi Brdar.

Da bi izpolnili vse zastavljene cilje podjetja Fashion Company, je bil v dogovoru z notranjimi ekipami podjetja Fashion Company in Mainstreamovo ekipo oblikovan podroben pristop k migraciji v oblak. Arhitektura za večino storitev, vključno s programsko opremo ERP, je bila za potrebe podjetniškega oblaka Mainstream nameščena od začetka. Pristop lift & shift pa je bil prepoznan in uporabljen kot najboljši za vse štiri aplikacije.

Zanesljivost kot največja vrednota

Po uspešnem prehodu v oblačno okolje bo podjetje Fashion Company nadaljevalo svojo pot v oblaku ob podpori Mainstreamove ekipe.

Namreč, po Brdarjevih besedah​​ največjo vrednost prinaša zanesljivost. Prav takšno podporo zagotavlja Mainstream, saj poleg spremljanja in vzdrževanja Mainstreamovi strokovnjaki redno komunicirajo z IT-ekipo Fashion Company, ji svetujejo glede izboljšanja varnosti, delajo na izboljšavah in jih obveščajo o porabi virov s predlogi za skaliranje.

»Smo podjetje, ki ne miruje, nenehno rastemo in iščemo načine, kako biti še boljši, še učinkovitejši. Usmerjeni smo v prihodnost in sodelovanje s partnerji, ki bodo podpirali naš razvoj. Prav takšnega partnerja smo našli v Mainstreamu.«

Želite izvedeti več o prehodu vodilnega podjetja v maloprodaji v oblak? Celotno študijo primera lahko preberete TUKAJ.

»Simbioza naše IT-ekipe in podjetja Mainstream kot zunanjega partnerja je ključ uspešnega projekta. Z zanašanjem na Mainstreamovo ekipo nismo le razbremenili notranjih virov, temveč smo si tudi zagotovili izmenjavo izkušenj, nenehno podporo za izboljšanje varnosti, sprotno (ad hoc) reševanje težav ter spremljanje infrastrukture 24/7.«

Cilji

Eden glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti skalabilnost IT-infrastrukture, ki bi lahko spremljala dinamično rast poslovanja. Poleg zmožnosti hitrega skaliranja virov je bil stranki pomemben tudi element podpore – sodelovanje in izmenjava najboljših praks med notranjimi in zunanjimi ekipami ter hiter odziv v primeru težav pri delu.

Rezultati

Z migracijo osnovne programske opreme ERP in satelitskih aplikacij na Mainstreamov podjetniški oblak (Enterprise Cloud) je podjetje Fashion Company postavilo trdne temelje za nadaljnji razvoj svojega poslovanja, ki se v veliki meri zanaša na omenjene tehnologije. Glavne prednosti migracije so visoka dostopnost platforme Enterprise Cloud, fleksibilnost pri utilizaciji IT-virov, podpora za vzdrževanje sistema, administracija strežniške infrastrukture, proaktivno razširjanje virov glede na potrebe aplikacij, implementacija izboljšav ter nadzor 24/7.

O stranki

Fashion Company je največje maloprodajno podjetje v jugovzhodni Evropi, ki se ponaša z več kot 100 maloprodajnimi objekti v Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Albaniji. Dinamično rast maloprodaje podjetja podpira ambiciozen tehnološki razvoj, osredotočen na digitalizacijo, pospeševanje in optimizacijo poslovnih procesov ter usklajevanje poslovanja z zahtevami sodobnih uporabnikov, Y- in Z-generacij.

Spletna stran: fashioncompany.rs 

Na poti v digitalno prihodnost: od notranjega podatkovnega centra do podjetniškega oblaka Mainstream

Podjetje Fashion Company ni amater v tehnološkem svetu. Ravno nasprotno. Usmerjeno v prihodnost, podjetje nenehno vlaga v razvoj notranjih IT-kadrov in digitalnih iniciativ, med katerimi sta spletna trgovina Fashion&Friends, ki je bila lansirana leta 2018 in istoimenska aplikacija. Ko gre za aplikativne rešitve, se podjetje Fashion Company zanaša na programsko opremo za načrtovanje virov podjetja (Enterprise Resource Management – ERP) v različnih ključnih segmentih poslovanja, od sledenja prodaji do upravljanja zalog. Ta programska oprema in druge aplikacije, kot so sistem upravljanja dokumentov (Document Management sistem – DMS), podatkovna skladišča (Data warehouse) in sistem za poročanje (reporting system), so gostovale v notranjem podatkovnem centru.

No, ko je bilo treba zamenjati obstoječo IT-opremo, so se v podjetju odločili raziskati alternativo – prehod v oblačno okolje. Glede na to, da je E-trgovina Fashion & Friends že gostovala v oblaku za podjetje Fashion Company, uporaba te tehnologije pač ni bila nova.

»V kontekstu core poslovnih aplikacij je bil prehod v oblak logična možnost. Dinamična rast poslovanja namreč zahteva hitro prilagajanje virov oziroma dinamično skalabilnost, ki jo omogoča model dostave v oblaku,« pojasnjuje Dušan Brdar, direktor IT Fashion Company.

Po obravnavi in oceni različnih možnosti, vključno s platformami v javnem oblaku, se je podjetje Fashion Company opredelilo za podjetniški oblak Mainstream (Mainstream Enterprise Cloud) kot del storitve upravljanega okolja za gostovanje svojih ERP in podpornih aplikacij.

»Mainstream se je izkazal za najboljšega partnerja iz več razlogov: ponudili so nam nastavitev po meri (custom setup) na platformi Enterprise Cloud in lokalno podporo, o katere kakovosti smo se že imeli priložnost prepričati v preteklem sodelovanju. Zame osebno je pri izbiri partnerja poleg tehnološke ekspertize in kakovosti rešitev pomembno predvsem, da smo zares ekipa. Z drugimi besedami, da partner ni le nekdo, od katerega smo najeli infrastrukturo, temveč »podaljšek« naših notranjih virov – nekdo, ki mu lahko zaupamo.«

Mainstream Enterprise Cloud zagotavlja zajamčene vire v izoliranem okolju v skladu s cilji podjetja Fashion Company, ki jih je mogoče preprosto povečati in zmanjšati, ko je to potrebno. Platforma je zasnovana za visoko dostopnost, okolje v oblaku pa omogoča hitrejši zagon novih pobud, kot je okrevanje po nesreči (Disaster Recovery), brez kapitalskih vlaganj v gradnjo sekundarne lokacije.

Migracija aplikacij: partnerstvo daje rezultate

V dogovoru z interno ekipo stranke je bil za uspešen prehod v novo okolje izdelan podroben pristop migraciji. Arhitektura za večino storitev, vključno s programsko opremo ERP, je bila za potrebe podjetniškega oblaka Mainstream nameščena od začetka, medtem ko je bil pristop lift & shift prepoznan ter tudi uporabljen kot optimalna rešitev za vse štiri aplikacije.

Na podlagi podrobne analize zahtev so strokovnjaki podjetja Mainstream ustvarili prilagojeno nastavitev s specifično topologijo omrežja za komunikacijo med upravo podjetja Fashion Company in podatkovnim centrom Mainstream.

Nameščeno je bilo 27 novih virtualnih strojev, od katerih jih je bilo 23 v 10 dneh nameščenih iz nič. Prav tako so bile po naročilu stranke vse produkcijske baze preseljene v eni noči, brez prekinitve dela.

Projekt je zahteval široko paleto tehničnega znanja; Mainstreamove ekipe so sestavljali mrežni arhitekt, mrežni inženir, inženir oblaka, sistemski inženir za Windows, strokovnjak za baze podatkov ter sistemski arhitekt, ekipo stranke pa višji sistemski skrbnik, vodja razvoja in vodja ravni storitev s svojimi ekipami.

Spremljanje in celovita podpora 24/7

Poleg migracije in podpore po migraciji je Mainstream prevzel popolno 24/7 spremljanje infrastrukture in vzdrževanje sistema do aplikativnega nivoja, kar je razbremenilo notranje vire stranke. V okviru storitve upravljano okolje (Managed Environment) strokovnjaki Mainstream vzdržujejo redno komunikacijo z IT-ekipo Fashion Company, jim svetujejo o izboljšanju varnosti, delajo na izboljšavah in jih obveščajo o porabi virov s predlogi za skaliranje.

Novi koraki sodelovanja

Po uspešno izvedeni migraciji aplikacij bo podjetje Fashion Company nadaljevalo svojo pot v oblaku ob podpori Mainstreamove ekipe, in sicer z implementacijo rešitve okrevanje po nesreči na platformi podjetniški oblak (Enterprise Cloud). Kot je povedal Dušan Brdar, se načrtujejo še drugi skupni projekti, med katerimi je tudi optimizacija transakcijskih sistemov.

»Čakajo nas številne izboljšave in glede na dosedanje sodelovanje verjamem, da bomo vse, kar pride, rešili na hiter in optimalen način.« Smo podjetje, ki ne miruje, nenehno rastemo in iščemo načine, kako biti še boljši, še učinkovitejši. Usmerjeni smo v prihodnost in sodelovanje s partnerji, ki bodo podpirali naš razvoj. Prav takšnega partnerja smo našli v podjetju Mainstream.«